Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Udvikling og strategi By, Land og Kultur Byudvikling Fremtidens Assens

Fremtidens Assens

Den historiske havneby Assens kan bryste sig af et levende kulturliv, stærke virksomheder og en enestående kulturarv. Byen er en af Fyns karakteristiske og kendte købstæder, og bymidten spiller en vigtig rolle for bosætning, turisme og erhvervsudvikling i hele kommunen.

Udviklingsplan for Fremtidens Assens

(vedtaget juni 2019)

Udviklingsplanen beskriver en række udviklingsprincipper, indsatsområder og projekter, for den fremtidige udvikling af Assens, med afsæt i hovedgrebet ”Vi vender byen mod vandet”. Målet er at skabe en smuk købstad, der emmer af kultur og oplevelser, samtidigt med at både borgere og erhvervsliv trives.

Kulturkajen og Willemoes’ Plads

(indviet oktober 2023)

Det tidligere rådhus på havnen er blevet omdannet til et kulturelt samlingssted, for borgere og besøgende i alle aldre - med moderne bibliotek, virksomhedsrådgivning, turistkontor og mødefaciliteter. I huset kan der laves udstillinger, foredrag, workshops, børneteater og andre kulturelle og sociale begivenheder, og mødefaciliteterne kan også anvendes af foreninger til arrangementer af folkeoplysende karakter.

Kulturkajen er et litterært og kulturelt formidlingscentrum, et sted for vækst og udvikling og et uformelt mødested, hvor generationer kan mødes på tværs, og nye fællesskaber kan opstå.

Kulturkajen huser Udvikling Assens, Visit Assens, Assens Bibliotek, Kompetence- og mødecenteret Kompasset, den kommunale afdeling for Børne- og Familieindsatser, Sundhedsplejerskerne i Assens og Tandprotetikeren.

I sammenhæng med Kulturkajen, er der blevet anlagt en ny, grøn havneplads – Willemoes’ Plads – med et megamøbel, der kan fungere som scene ved kulturelle arrangementer og som møbel, man kan sidde på. Pladsen er bygget op omkring en gennemgående akse fra torvet til vandet, og skaber dermed et nyt knudepunkt imellem byen og havnen.

Kulturkajen og Willemoes Plads er det første vigtige skridt, på vejen imod Fremtidens Assens.

VANDVID (det nationale kyst og lystfiskercenter)

(i gang)

Det nationale kyst og lystfiskercenter etableres på Midtermolen. Et fysisk besøgscenter med indendørs formidling og udendørs faciliteter er kernen, hvorudfra der er fem oplevelseszoner. Projektet realiseres i et samarbejde mellem staten, Assens Kommune, Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden.

Ny bydel på Assens’ nordlige havn

(i gang)

Den nordlige del af Assens Havn står overfor en spændende transformation, der potentielt vil kunne sikre bedre sammenhæng mellem Assens by og havneområdet. Planen er at skabe et nyt og attraktivt miljø – en ny bydel på og omkring havneområdet.

Den overordnede planlægning af området er i gang

Visionsplan for Byens Port, Assens Syd

(i gang)

Arena Assens og Assens Cableclub vil med projektet ’Assens Outdoor Arena’, udvikle arealerne mellem arenaen og Søndre Ringvej, hvor en ny fullsize kabelbane, skal være omdrejningspunkt for forskellige aktiviteter. Assens Kommune udarbejder i den sammenhæng en visionsplan for området.

Visionsplanen skal samle op på tidligere planer for området ved Arena Assens og på Jordbassinerne, indplacere kabelbanen i området, og anviser hvordan byrummene omkring kan udvikles.

Sideløbende med udarbejdelsen af visionsplanen, gennemføres lokalplanlægning for kabelbanen.

Vores kvarter – Nygade og Baronvej

(i gang)

”Vores kvarter – Nygade og Baronvej” er et projekt der er udarbejdet og formet i et samarbejde mellem Realdania og Assens kommune.

Projektet har kastet tre konkrete projekter af sig:

  1. Lokalplan og vejledning
  2. Bygningsfond
  3. Gadeforskønnelse

Læs mere Vores Kvarter

Frie bymidter

(starter 2024)

Assens er udvalgt som 1 af 14 byer, der under den statslige forsøgsordning med frie bymidter, gives økonomisk tilskud og videre rammer, for at finde nye veje til at skabe mere liv i bymidten. I Assens vil fokus være på, at skabe bedre forbindelse og en højere grad af sammenspil imellem havnen og handelsgaden.

Klimasikringsplan for Assens havneområde

(vedtaget januar 2018)

Assens Kommune har udarbejdet Klimasikringsplan for Assens havneområde. Planen sætter fokus på, hvordan havnen og byen kan beskyttes mod fremtidens stormfloder. Byrådet vedtog at arbejdes for en ydre sikringslinje, inddelt i 3 etaper.

Etape 1 og 2 tænkes udført med naturbaserede løsninger. Etape 3 er en stormflodsport i havneindsejlingen. Den samlede løsning vil være med en sikringskote på +3,5 m.

De forskellige etaper vil blive udført løbende, efterhånden som der opnås finansiering.

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links