Skip til hoved indholdet

Kyst- og Lystfiskercenteret i Assens

Kyst- og Lystfiskercenteret bliver et fysisk besøgscenter med indendørs formidling og udendørs faciliteter, placeret på Midtermolen i Assens Havn.

Kyst- og Lystfiskercenteret bliver et fysisk besøgscenter med indendørs formidling og udendørs faciliteter, placeret på Midtermolen i Assens Havn, med oplevelseszoner, der strækker sig ud fra centeret. Gæster vil opleve moderne formidling, aktiviteter og do-it-yourself-tilbud.

Vi ’vender Danmark på hovedet’ og formidler ukendte danske vandlandskaber.

Lyde, lys, dufte og digitale simulationer skal vække de besøgenes sanseapparat. Interaktive installationer og eksperimenter baseret på den nyeste viden skal gøre de besøgende klogere på, hvordan mennesket og klimaforandringer påvirker livet og landskabet under havoverfladen. Og oplevelsen skal gerne være så stærk, at gæsten også selv får lyst til at passe på vandnaturen efter besøget.

Formålet med Kyst- og Lystfiskercenteret

Centeret har tre formål. Det skal være

 • godt for vandmiljøet, ved at vise hvor rig en vandnatur med store fiskebestande vi kan have i Danmark.

 • godt for lystfiskeriet, ved at formidle teknik, grej og fiskelykke og at gennemføre vandpleje projekter.

 • godt for Assens og for Fyn, ved at danne netværk og samarbejde, så centeret bliver til gavn for byen.

Bygningen

Der opføres en ny udstillingsbygning i to etager på cirka 700 m2.

Derudover vil det eksisterende røde pakhus på havnen blive delvist restaureret, så det kan bruges det meste af året. Molen omdannes til et formidlingsområde, og der etablere et broanlæg ud i havnen for oplevelser, leg og læring.

Beliggenheden

Centeret bliver placeret på Midtermolen i Assens Havn og dermed tæt ved Kulturkajen og Bågø-færgens ankomststed. Udsigten mod Lillebælt er storslået, og det samlede område giver mange indtryk af havnedrift, lystbådesejlads, byliv og færgedrift.

Centeret bliver dermed nabo til Bågø-færgen. Den røde Bågø-færge vil flere gange i døgnet sejle lige forbi centeret på vej til og fra Bågø. Der bliver et særligt naboskab mellem færgen og centeret, og mellem Bågø og centeret.

Bågø ligger tæt på Assens, men alligevel langt nok ude i horisonten til, at der er tale om et lille ’outdoor-eventyr’ at besøge øen. I profileringen af centeret vil vi slå på, at man kan få en heldagsoplevelse ved at besøge Assens og centeret og kombinere det med en tur til Bågø.

Med andre ord: Centerets får en spændende placering.

Tidsplanen

Det er forventningen, at centeret skal åbne i 2027. Den samlede tidsplan for centeret ser sådan ud:

 • 2019: Planlægning går i gang
 • 2020: Afklaring af hvor centeret skal placeres
 • 2021: Dialog med fonde
 • 2022: Fondsansøgninger
 • 2023: Fuld finansiering opnås
 • 2024: Valg af arkitektur og oplevelsesdesign
 • 2025: Projektering
 • 2026: Opførelse
 • 2027: Åbning

Det er forventningen, at centeret skal åbne i 2027.

Finansieringen 

Centeret opføres af statslige, kommunale og private midler.

Navnet vil blive valgt i slutningen af 2024. Indtil da omtaler vi centeret som ’det nationale kyst og lystfiskercenter’.

Nej, der skal betales entre til at besøge den indendørs formidling. Men det bliver gratis at benytte det nye opholds- og formidlingsområde som etableres på og ved Midtermolen og som indrettes med hensyntagen til solens bane, vindforhold og udsigtsforhold.

Kyst- og Lystfiskercenteret i Assens udspringer af den nationale strategi for kyst- og lystfiskerisom Assens Kommune er tovholder på. Opgaverne i den nationale strategi er:

 • At planlægge, fundraise, opføre og drive nationalt kyst og lystfiskercenter

 • At drive www.fishingindenmark.info platformen og app

 • At skabe bedre lystfiskeri via støtte til vandplejeprojekter i hele landet

 • At fremme lystfiskerturisme, særligt via markedsføring i Tyskland

Seneste nyt om Kyst- og Lystfiskercenteret i Assens

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links