Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Kontakt os

Kontakt os

Find telefonnumre og postkasser til kommunen og de enkelte afdelinger.

Hvem vil du gerne tale med?

Omstillingen

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Borgerservice

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Åbningstid

Team Pas og kørekort

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Åbningstid

Team Folkeregister

Rådhus Allè 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Åbningstid

Borgerservice, Team Tillæg-Pension og Bolig

Rådhus Allè 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Åbningstid

Borgerservice, Team Fleksløn og Ledighedsydelse

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Åbningstid

 

 

Opkrævningen

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Åbningstid

Arbejdsfastholdelse

Assens Rådhus

Ring til os

Telefontid

Åbningstid for personlig betjening

Arbejdsfastholdelse i jobcentret består af Sygedagpenge og Jobrehabilitering

Vi varetager opgaverne Tidlig indsats, Efterværn, Tværfaglige indsatser ift. Jobafklaringsforløb (JAF) og Ressourceforløb, Revalidering, Sundhedsindsatser under Jobcentret, Lægesamarbejde, Handicapkompenserende ordninger samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Leder af Arbejdsfastholdelse: Maja Jæger

Job- og Virksomhedsservice

Assens Rådhus

Ring til os

Telefontid

Åbningstid for personlig betjening

Jobcenter Assens, Job- og Virksomhedsservice, arbejder med forsikrede ledige, jobklare kontanthjælpsmodtagere samt borgere der modtager ledighedsydelse.
Derudover varetager vi Jobbutikken, Virksomhedsservice, Opfølgning på ansatte i fleksjob, Uddannelses- og erhvervsvejledning samt formidling af Danskuddannelse for udlændinge.

Leder af Job- og Virksomhedsservice: Anders Barkholdt

Virksomheder bedes henvende sig til Virksomhedsservice på telefon 6474 7000

Uddannelse, Job og Integration

Assens Rådhus

Ring til os

Telefontid

Åbent for personlig betjening

OBS: Team Unge, Beskæftigelse finder du på adressen Skovvej 2b, 5610 Assens - indgang lige overfor rådhuset.

Job og Integration består af Team Aktivitetsparate, Team Unge, Beskæftigelse, Team Integration og Team Virksomhedskonsulenter

Team Aktivitetsparate modtager kontanthjælpsmodtagere med sammensatte eller komplekse problemer af fx faglig, social eller helbredsmæssig karakter.

Team Unge, Beskæftigelse modtager unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse. En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse som for eksempel: tømrer, kontorassistent eller social- og sundhedsassistent. Det kan være en videregående uddannelse, som er en overbygning på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Team Integration modtager borgere omfattet af Integrations loven, der skal have tilbudt et integrations program. Dette omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge samt familiesammenførte (ikke EU borgere) til en herboende dansk eller udenlandsk statsborger. Integration varetager opgaverne vedr. modtagelse, boligplacering, danskuddannelse, praktik, løntilskud, IGU, mentor samt familiekonsulent for ovenstående målgruppe. Derudover varetages opgaven omkring repatriering for alle borgere i Assens Kommune.

Vi varetager desuden opgaverne Virksomhedsrettet indsats, Revalidering, Efterværn samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Leder af Job og Integration: Brian Korsgaard

Team Ydelse

Assens Rådhus

Telefontid i Team Ydelse

Åbningstid for personlig betjening i Team Ydelse (kræver tidsbestilling)

Ring 64 74 75 14 for kontakt vedr. sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller bestil tid her.

Ring 64 74 75 15 for kontakt vedr. kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, revalideringsydelse, supplement til brøkpension.

Team Ydelse varetager behandling af ansøgninger og udbetalinger af forsørgelsesydelser (Kontanthjælp, Sygedagpenge, Ressourceforløbsydelse, Selvforsørgelses- hjemrejse eller overgangsydelse og Uddannelseshjælp). Team Ydelse behandler desuden ansøgninger om enkeltydelser.

 

Pladsanvisningen

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

 

Dagtilbud og Skole

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

PPR- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Børn, Unge og Familieindsatser

Rådhusallé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Unge, Uddannelse og Familier

Skovvej 2b

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Du kan se, hvilken hjemmeplejegruppe, du er tilknyttet ved at indsætte din adresse i søgefeltet eller klikke på kortet.

Du kan kontakte hjemmeplejegrupperne på hverdage i tidsrummet kl. 10.00 - 13.30.

Hvis du har brug for akut hjælp, kan du kontakte hjemmeplejegrupperne uden for telefontid.

Kontaktoplysninger

Hjemmeplejen Vissenbjerg, tlf. 64 74 75 56
Østervang 1, 5492 Vissenbjerg
Leder Gitte Andersen, tlf. 64 74 75 55

Hjemmeplejen Tommerup, tlf. 64 74 66 09
Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup
Leder Marie Hansen, tlf. 64 74 66 02

Hjemmeplejen Aarup, tlf. 64 74 75 65
Indre Ringvej 8, 1, 5560 Aarup
Leder Dorthe Ejlskov Christensen, tlf. 64 74 75 63

Hjemmeplejen Haarby/Glamsbjerg, tlf. 64 74 76 97
Syrenvej 22, 5683 Haarby
Leder Berit Kruse Bech, tlf. 64 74 78 69

Hjemmeplejen, Assens Nord, tlf. 64 74 67 59
Odensevej 29 C,1, 5610 Assens
Leder Ann-Kirstine Fruergaard, tlf.nr. 64 74 69 42

Hjemmeplejen, Assens Syd, tlf. 64 74 69 43
Odensevej 29 C, 1, 5610 Assens
Leder Malene Andreasen, tlf. 64 74 69 76

Hjemmeplejens Administration

Ring til os

Telefontid

Kontaktinformationer

Sygeplejerskerne kan primært kontaktes på hverdage kl. 11.00 - 13.00.

I helt særlige tilfælde er der mulighed for at ringe hele døgnet.

Den kommunale Sygepleje kan kontaktes på telefon 64 74 77 50

Hvor foregår det?

Vi tilbyder sygepleje i en af kommunens sygeplejeklinikker. I særlige tilfælde kan sygeplejersken besøge dig i dit hjem.

Transporten mellem dit hjem og sygeplejeklinikken skal du selv sørge for.

Link til Flextransport: Flextur i din kommune

Adresser på Sygeplejeklinikkerne:

 • Holmely, Indre Ringvej 8, Aarup
 • Østervang 1, Vissenbjerg
 • Vestervangen 100, Tommerup
 • Aktivcentret, Dærupvej 5, Glamsbjerg
 • Æblehaven, Syrenvej 22, Haarby
 • Odensevej 29A, Assens

Assens Kommunes Madservice

Odensevej 29D

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Besøg vores hjemmeside: www.assensmadservice.dk

Myndighed Social

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Om Social

Socialområdet består af: Voksenhandicap, Senhjerneskade, Psykiatri/Misbrug og Socialt udsatte. 

Visitationen - Myndighed Ældre / Sundhed

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Hjælpemidler

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Kropsbårne hjælpemidler

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Team Byggesag

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Kultur og Sekretariat

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Trafik

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Entreprenørgården

Indre Ringvej 15

5560 Aarup

Ring til os

Åbningstider:

Ved presserende akuthenvendelser uden for åbningstiden kontaktes på tlf: 64 74 67 97

Byrådssekretariatet

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Økonomi

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Indkøb og Økonomiservice

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Organisation og Strategi

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

HR-support

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Kommunikationskoordinator Rikke Storm

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Mød Direktionen

Kommunaldirektørens sekretær

Janne Kornbeck

Kontakt Finn G. Johansen 

Direktørens sekretær

Camilla Graversgaard

Kontakt Jan Præstholm

 

Direktørens sekretær

Gitte Foged

 Kontakt Michael Bjørn

 

 

Direktørens sekretær

Bente Rasmussen

Kontakt Martin Albertsen 

 

 

Byrådssekretariatet

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Stabschefer

Fagchefer i uddannelse, Børn og Familie

Fagchefer i Social og Sundhed

Fagchefer i By, Land og Kultur

Byrådssekretariatet

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Ring til os. Vi hjælper dig hurtigt videre.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Erhvervskontakten

ErhvervsKontakten

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

ErhvervsKontakten kan hjælpe dig med at få hurtig og effektiv hjælp og sagsbehandling i forhold til de forskellige tilladelser, der skal til for at starte eller udvide din virksomhed.

Du får:

 • Direkte adgang til ErhvervsKontaktens medarbejdere
 • Hurtige og målrettede svar
 • Tilknyttet én kontaktperson, som følger din virksomhed gennem hele forløbet
 • En overordnet plan for dit sagsforløb inden for én uge 

Virksomhedsservice

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Telefontider

Virksomhedsservice hjælper din virksomhed med rekruttering, opkvalificering og arbejdsfastholdelse.

OBS: For kontakt vedr. sygedagpengerefusion kontaktes Team Ydelse på tlf: 64 74 75 14.
Du kan også bestille en tid til at blive ringet op af en medarbejder fra sygedagpenge.
Link til tidsbestilling.

Leder af Virksomhedsservice: Anders Barkholdt

Udvikling Assens

Willemoes' Plads 3

5610 Assens

Ring til os

Udvikling Assens

Hvis du har brug for personlig betjening, skal du bestille en tid på forhånd. Du kan bestille tid her.

Du skal være opmærksom på, at din tid automatisk bliver slettet, hvis du ikke har tjekket ind på standeren inden tidspunktet for din aftale.

Hjælp til selvbetjening? 

Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du også ringe til Borgerservice på tlf. 64 74 75 10.

BorgerApp

Du kan også hente vores BorgerApp ned på din tablet eller smartphone, som kan hjælpe dig med mange af vores selvbetjeningsløsninger.

 

Sikker mail

Vi opfordrer borgere til at skrive til os via www.borger.dk og virksomheder via www.virk.dk

Vi opfordrer myndigheder og samarbejdspartnere til at skrive til os via OneTooX, Send Digitalt eller lignende systemer. Assens Kommunes CVR-nr. er 29 18 96 92. Såfremt man som afsender har det nødvendige setup, er der også mulighed for at sende sikre e-mails til sikkerpost@assens.dk.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links