Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Udvikling og strategi Med vilje og hjerte

Med vilje og hjerte

I vores fællesskab er der hjerterum, albuerum og højt til loftet. Vi har plads både til dem, der bidrager til fællesskabet og til dem, der har brug for det. Hos os lever det gode nærdemokrati og aktive medborgerskab.

Vi tager ansvar for hinanden og for, hvordan vores lokalområder udvikler sig. Sammen skaber vi et helt særligt sted, hvor det gode liv leves.

Livskvalitet er fundamentet for, at vi lever det liv, som vi hver især ønsker. Vi skaber trivsel og sundhed — både for barnet, den unge, den voksne og den ældre.

Alle børn og unge har en plads i fællesskabet. Det er trygt og giver mod. Mod på at vokse, udvikle sig, vove springet — og lande solidt i voksenlivet.

Vi bor godt og holder af hverdagslivet. Det byder på både natur og kultur — oplevelser, der giver mening og skaber minder. Her er kort til Danmarks tredjestørste by og de nære fællesskaber er lige uden for døren.

Hos os er det attraktivt at få job og drive virksomhed — både for den modige iværksætter og for den succesrige internationale virksomhed.

Vi bidrager til en grønnere verden, så vi med god samvittighed kan give den videre til vores børn og børnebørn. Vi tager ansvar for fremtiden og for en bæredygtig udvikling med respekt for FN’s Verdensmål.

Fem prioriterede områder viser vores fælles vej frem mod 2030

Det gode liv skaber vi sammen
Et godt og sundt liv får vi især, når vi deler det med nogen. Derfor er fællesskaber vigtige.

Vores børn og unge lykkes
Vores børn og unge er vores fremtid. Derfor giver vi dem de bedste forudsætninger for et godt liv.

Drømmeboliger for alle
Livet leves på mange forskellige måder. Derfor kan alle udleve deres boligdrømme her.

Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft
Hos os er erhvervslivet og iværksætterlysten stærk. Derfor har vi attraktive jobs og den rette arbejdskraft.

Vi passer godt på vores natur og miljø
Vi bidrager til en renere verden til gavn for vores efterkommere. Derfor har vi en grøn og bæredygtig profil.

Fem prioriterede områder viser vores fælles vej frem mod 2030

Med vilje og hjerte beskriver vores fælles fremtid, og hvordan vi sammen — borgere, virksomheder og kommune — skaber udvikling og det gode liv. Visionen sætter mål og retning for vores fremtidige udvikling. Vi vil bruge den i hverdagens prioriteringer og handlinger og som et pejlemærke for fremtidige politikker og strategier. Visionen er for os alle. Den er et produkt af de potentialer og udfordringer, vi ser her i 2018 sammen med en ambition om, hvor vi vil nå hen i 2030.

Den er blevet til på baggrund af dialog med borgere, foreninger og samarbejdspartnere, fordi vi tror på, at vi sammen skaber de bedste løsninger. Sammen har vi udvalgt fem prioriterede områder, der nok rummer forskellige temaer, men som i den grad hænger sammen.

Vores fælles prioriteringer handler om de helt centrale aspekter af at leve, bo, arbejde og drømme i Assens Kommune. Og de beskriver resultatet af den udvikling, vi arbejder på at skabe frem mod 2030 — for dig, mig og os alle sammen i Assens Kommune.

Visionen tegner derfor fremtidsbilledet af vores kommune anno 2030.

Et Assens med vilje og hjerte.

På vegne af Assens Byråd

Søren Steen Andersen

Borgmester


Vision 2030 — Med vilje og hjerte 
er godkendt af Assens Byråd den 27. marts 2019

Et godt og sundt liv får vi især, når vi deler det med nogen. Derfor er fællesskaber vigtige for vores livskvalitet.

Vi understøtter og skaber rammer for levende fællesskaber, hvad enten det er i kulturinstitutionerne, foreningerne, den lokale idrætshal, i forsamlingshuset eller ude i naturen. Det aktive medborgerskab får tingene til at ske. Sport, sang, teater eller fiskeri — aktiviteter, som alle uanset alder kan tage del i og være sammen om.

Når vi er aktive sammen, forebygger vi ikke blot sygdomme, vi gør også op med ensomheden og styrker den mentale sundhed.

Vi tager sammen ansvar for, at sunde valg er en nem og naturlig del af vores liv.

I 2030 er vores fysiske og mentale sundhed væsentligt forbedret. Færre føler sig ensomme, og vi har den højeste livskvalitet i Regionen.

ores børn og unge er vores fremtid. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve et godt liv med et stærkt selvværd. Vi følger børnene fra deres første skridt og hjælper dem på vej til sunde vaner og et aktivt hverdagsliv med bevægelse, sport og fællesskaber.

Det fortsætter i dagplejen, daginstitutioner og skoler, hvor børn og unge har rammer til at være kreative, til at lege, lære og danne venskaber og relationer.

Børn og unge udvikler sig både fagligt, personligt og socialt på vejen mod et voksenliv, hvor de trives og forsørger sig selv. Vores ungdomsuddannelser, lære- og arbejdspladser hjælper til.

Vores skoler, uddannelsessteder, virksomheder og kultur institu-tioner arbejder tæt sammen og inspirerer vores børn og unge, så de udnytter deres fulde potentiale. Både dem, der selv kan og vil, og dem, der skal have ekstra hjælp til at finde netop deres vej.

I 2030 er alle unge i uddannelse eller arbejde.

Livet leves på mange forskellige måder. Her kan alle udleve deres boligdrømme, uanset om boligen ligger midt i byen, nær skoven, ved vandet eller med udsigt over markerne. Naturen er altid lige uden for døren.

Vi har boligformer til alle. Den mindre lejlighed, den store villa, og boligen, der rummer bofællesskabet. Her kan der både ejes og lejes, bygges nyt eller sættes i stand fra kælder til kvist. Vi skaber mulighed for bosætning, hvor efterspørgslen er til stede, og potentialet er størst.

Vores byer og lokalsamfund bobler af liv, og tilflyttere bliver nemt en del af fællesskabet. Vi danner rammen for et godt hverdagsliv med kultur- og fritidstilbud samt nem adgang til friluftsaktiviteter. Vores placering, gode veje, cykelstier og den lette adgang til kollektiv trafik gør det nemt at komme til arbejde, skole og fritidsaktiviteter.

I 2030 vælger flere at blive og bosætte sig.

Vi er et godt sted for virksomheder at etablere sig. Vi hjælper vores virksomheder på vej. Både de nye og de veletablerede; de store og de små. Hos os er erhvervslivet og iværksætterlysten stærk, og der
er et tæt samarbejde med både nationale og regionale videns- og forskningsinstitutioner.

Virksomhederne vokser, og driftige iværksættere starter op. Vores arbejdspladser er rummelige, og flere er i arbejde. Arbejdsgiverne finder nemt kompetente medarbejdere til at løse opgaverne.

Attraktive jobmuligheder tiltrækker unge, der vælger at bo og stifte familie her. Med den digitale infrastruktur er det nemt og bekvemt at arbejde hjemmefra. Der kan både gøres lokale forretninger og deles viden med hele verden.

Turismeerhvervet vokser. Vi udvikler nogle af Nordeuropas bedste naturoplevelser for hele familien − langs kysten, i skoven og på Fyns højeste punkt. Her møder turisterne de lokale fødevarer, og der er gode muligheder for at overnatte både under tag og i naturen under åben himmel.

I 2030 er beskæftigelsen øget, og virksomhederne har adgang til den rette arbejdskraft. Turismeerhvervet er i vækst.

Vi bidrager til en renere verden til gavn for vores efterkommere. Derfor har vi en grøn og bæredygtig profil.

Vi går forrest, når det handler om at benytte og værne om vores ressourcer, beskytte vores miljø og sikre rent drikkevand. Vi opfører bæredygtige byggerier og udnytter vedvarende energikilder.

Vi arbejder med en cirkulær økonomi, hvor vi genanvender materialer og ressourcer mest muligt.

Den mangfoldige natur er et af vores kendetegn. Vi beskytter naturen og sikrer samtidig, at der er gode muligheder for at opleve den. Det giver vores næste generationer de bedste betingelser for at leve et godt liv i pagt med naturen.

I 2030 er vi foran de nationale mål for den grønne omstilling.

I vores vision ser vi 12 år ind i fremtiden. Visionen udtrykker vores ambitioner og mål for, hvordan Assens Kommune ser ud anno 2030.

Vi kan naturligvis ikke vente 12 år på at se resultater. Derfor har vi udvalgt en række målepunkter, som vi følger år for år, så vi kan holde øje med, om vi er på rette vej.

Alle målepunkter er udvalgt på baggrund af solid viden om den sammenhæng, der er mellem målepunktet og den ønskede effekt. Det giver os mulighed for løbende at justere vores prioriteringer og indsatser, så vi er sikre på at komme i mål.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links