Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Udvikling og strategi Sådan måler vi, om vi er på rette vej!

Sådan måler vi, om vi er på rette vej!

Byrådet vedtog Vision 2023 – Med vilje og hjerte i 2019 – en vision der ser 12 år ind i fremtiden. Visionen udtrykker vores ambitioner om mål for, hvordan Assens Kommune ser ud anno 2030.

Byrådet har udvalgt en række målepunkter, som følges år for år for at holde øje med, om vi på rette vej. 

Alle målepunkter er udvalgt på baggrund af solid viden om den sammenhæng, der er mellem målepunktet og den ønskede effekt. Det giver os mulighed for løbende at justere vores prioriteringer og indsatser, så vi er sikre på at komme i mål.

Det gode liv skaber vi sammen - målepunkter:

Andel borgere, der vurderer deres livskvalitet som særdeles god eller god (16+-årige)

Udviklingen siden baseline er negativ.

 • Opfølgning 2023: Ingen ny data. Region Syddanmarks måling ”Hvordan har du det” offentliggøres hvert fjerde år. Derfor kommer der først ny data i forbindelse med opfølgningen i 2026.  
 • Opfølgning 2022 - 72,3 %
 • Baseline: 76,4 %

Kilde: Region Syddanmark ”Hvordan har du det ?", 2021.

Andel borgere, der har mentale problemer (16+-årige)

Udviklingen siden baseline er negativ.

 • Opfølgning 2023: Ingen ny data. Region Syddanmarks måling ”Hvordan har du det” offentliggøres hvert fjerde år. Derfor kommer der først ny data i forbindelse med opfølgningen i 2026.  
 • Opfølgning 2022: 15,1 %
 • Baseline: 12,9 %

Kilde: Region Syddanmark ”Hvordan har du det ?", 2021.

Andel borgere, der ikke opfylder WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet (16+-årige)

Målepunktet ”Vores fysiske aktivitet stiger” er baseret på den nationale sundhedsmåling. Der er ændret i svarmulighederne, og derfor er tallene desværre ikke sammenlignelige med tidligere år. Assens er dog gået fra at ligge bedre end regionsgennemsnittet i 2017 til at ligge dårligere i 2021.

 • Opfølgning 2023: Ingen ny data. Region Syddanmarks måling ”Hvordan har du det” offentliggøres hvert fjerde år. Derfor kommer der først ny data i forbindelse med opfølgningen i 2026.  
 • Opfølgning 2022: 62 %

Kilde: Region Syddanmark ”Hvordan har du det ?", 2021.

Andel borgere, der ofte føler sig uønsket alene

Udviklingen siden baseline er negativ.

 • Opfølgning 2023: Ingen ny data. Region Syddanmarks måling ”Hvordan har du det” offentliggøres hvert fjerde år. Derfor kommer der først ny data i forbindelse med opfølgningen i 2026.  
 • Opfølgning 2022: 7,8 %
 • Baseline: 6,4 %

Kilde: Region Syddanmark ”Hvordan har du det?”, 2021.

Andel borgere, der ryger dagligt (16+-årige)

Udviklingen siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: Ingen ny data. Region Syddanmarks måling ”Hvordan har du det” offentliggøres hvert fjerde år. Derfor kommer der først ny data i forbindelse med opfølgningen i 2026.  
 • Opfølgning 2022: 16,2 %
 • Baseline: 20,5 %

Kilde: Region Syddanmark ”Hvordan har du det?”, 2021.

Andel af borgere med afsluttet ressourceforløb, som er i beskæftigelse året efter (hyppigst flexjob).

Udviklingen siden baseline er negativ.

 • Opfølgning 2023: 12,7 % i beskæftigelse + 1,6 % på ledighedsydelse
 • Opfølgning 2022: 9,8 % i beskæftigelse, + 3,3 % på ledighedsydelse
 • Opfølgning 2021: 14,8 % i beskæftigelse + 11,1 % på ledighedsydelse
 • Opfølgning 2020: 11,3 % i beskæftigelse + 10 % på ledighedsydelse
 • Baseline: 17,7 % + 9,7 % på ledighedsydelse

Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse. 

Middellevetiden opgjort af sundhedsministeriet

Udviklingen siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: 81,2 år
 • Opfølgning 2022: 81,3 år
 • Opfølgning 2021: 81,6 år
 • Opfølgning 2020: 80,9 år
 • Baseline: 80,8 år

Kilde: Danmarks Statistik.

Andelen af elever i folkeskolens 4.-9. klasse, der svarer, at de meget tit, tit eller en gang imellem bliver mobbet, samt elever i 0.-3. der svarer at de tit bliver drillet så de bliver kede af det

Udviklingen siden baseline er negativ.

 •  
 • Opfølgning 2022: 0.-3. klasse: 8,7 % og 4.-9. klasse: 8,8 %
 • Opfølgning 2021: 0.-3. klasse: 9,7 % og 4.-9. klasse: 6,9 %
 • Opfølgning 2020: 0.-3. klasse: 10,9 % og 4.-9. klasse: 9,3 %
 • Baseline: 0.-3. klasse: 10,5 % og 4.-9. klasse: 9,8 %

Kilde: National trivselsmåling, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstatistik.dk

Vores børn og unge lykkes - målepunkter

Fuldtidsmodtagere under 30 år af Uddannelseshjælp, A-dagpenge, integrationsydelse og kontanthjælp.

Udviklingen siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: 343 fuldtidspersoner svarende til 6,3 % 
 • Opfølgning 2022: 381 fuldtidspersoner svarende til 7 %
 • Opfølgning 2021: 437 fuldtidspersoner svarende til 7,9 %
 • Opfølgning 2020: 407 fuldtidspersoner svarende til 7,2 %
 • Baseline: 462 fuldtidspersoner svarende til 8 %

Kilde: Jobindsats.dk

Andel unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse per 30. september 3 år efter 9. klasse.

Udviklingen siden baseline er negativ.

 • Opfølgning 2023: 85,7 %
 • Opfølgning 2021: 85,5 %
 • Opfølgning 2021: 86,5 %
 • Opfølgning 2020: 83,3 %
 • Baseline: 86,7 %

Kilde: Undervisningsministeriet, Uddannelsesstatistik.dk

Samlet fravær i folkeskolerne

Udviklingen siden baseline er negativ.

 • Opfølgning 2023: 8,6 %
 • Opfølgning 2022: 5,7 %
 • Opfølgning 2021: 4,9 %
 • Opfølgning 2020: 5,5 %
 • Baseline: 5,6 %

Kilde: Undervisningsministeriet, Uddannelsesstatistik.dk

Andel elever, der har aflagt afgangsprøve, og det opnåede karaktergennemsnit (FLIS-definition: minimum 4 prøver, eks. dansk orden)

Udviklingen siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: 94 % har aflagt prøve, gennemsnit 7,7 
 • Opfølgning 2022: 97 % har aflagt prøve, gennemsnit 7,5
 • Opfølgning 2021: 95 % har aflagt prøve, gennemsnit 6,99
 • Opfølgning 2020: 98 % har aflagt prøve, gennemsnit 7,23
 • Baseline: 97 % har aflagt prøve, gennemsnit 6,81

Kilde: FLIS, egen skoledata.

Andel elever i folkeskolens 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate

Udviklingen siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023 78,9 %
 • Opfølgning 2022: 80,5 %
 • Opfølgning 2021: 87,1 %
 • Opfølgning 2020: 77,9 %
 • Baseline: 77,9 %

Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse.

Sprogscreening af 3-årige i børnehaverne inddeler i tre kategorier (forventeligt niveau, fokuseret og særlig indsats)

Udviklingen siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: Forventeligt niveau: 49 %, fokuseret indsats: 7 %, særlig indsats: 5 % * 
 • Opfølgning 2022: Forventeligt niveau: 69 %, fokuseret indsats: 7 %, særlig indsats: 7 %, ikke testet: 16 %
 • Opfølgning 2021: forventeligt niveau: 30 % fokuseret indsats: 3 % særlig indsats 4 %, 62 % ikke testet
 • Opfølgning 2020: Ingen måling
 • Baseline: forventeligt niveau: 47 % fokuseret indsats: 9 % særlig indsats 7 %, ikke testet: 37 %

*Det bemærkes, at de private dagtilbud ikke længere kan anvende den brugte IT-løsningen med henvisning til GDPR. Dette bevirker, at data fra de fleste private institutioner ikke indgår i den data vi kigger på i år. Det betyder, at andelen af ”ikke-testede” 3-årige stiger i opgørelsen, da en stor andel af børnene fra de private institutioner fremgår som ”ikke testede” i datamaterialet. Faldet i andelen af børn, der har behov for en særlig eller fokuseret indsats, påvirkes forventeligt også af disse dataudfordringer. Der arbejdes på en ny metode til at sikre indblik i sprogvurderingerne til brug i den årlige måling fremadrettet.

Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse.

Drømmeboliger for alle - målepunkter:

Den samlede befolkningsudvikling i året

Den samlede udvikling siden baseline er negativ.

 • Opfølgning 2023: - 28 borgere, fra 40.972 til 40.944
 • Opfølgning 2022: + 105 borgere, fra 40.867 til 40.972
 • Opfølgning 2021: - 98 borgere, fra 40.965 til 40.867
 • Opfølgning 2020: - 247 borgere, fra 41.212 til 40.965
 • Baseline: - 116 borgere, fra 41.328 til 41.212

Kilde: Danmarks Statistik.

Samlet til- og fraflytning fra Danmark og udlandet

Den samlede udvikling siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: + 153 borgere
 • Opfølgning 2022: + 277 borgere
 • Opfølgning 2021: - 33 borgere
 • Opfølgning 2020: - 145 borgere
 • Baseline: + 16 borgere

Kilde: FLIS.

Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft - målepunkter:

Samlet placering i DI-barometer, samt placering i kategorien Arbejdskraft

Samlet udvikling siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: samlet placering: 16, arbejdskraft: 21
 • Opfølgning 2022: samlet placering: 41, arbejdskraft: 57
 • Opfølgning 2021: samlet placering: 39, arbejdskraft: 38
 • Opfølgning 2020: samlet placering: 23, arbejdskraft: 50
 • Baseline: samlet placering: 15, arbejdskraft: 28

Kilde: Dansk Industri, barometer. 

Andelen af 16-66 årige, der ikke er omfattet af en arbejdsmarkedsordning

Samlet udvikling siden baseline er negativ.

 • Opfølgning 2023 75,70 %
 • Opfølgning 2022: 77,4 %
 • Opfølgning 2021: 77,4 %
 • Opfølgning 2020: 78,5 %
 • Baseline: 78,9 %

Kilde: Jobindsats.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. 16+ årige (indekseret)

Samlet udvikling siden baseline er negativ.

 • Opfølgning 2023: 210.992 kr. pr. 16+årige (7.186.391.000 / 34.060 borgere).
 • Opfølgning 2022: 200.867 kr. per 16+ årig (6.831.874.000 kr. / 34.012 borgere)
 • Opfølgning 2021: 194.570 kr. pr. 16 + årige (6.581.908.000 kr. / 33.828 borgere)
 • Opfølgning 2020: 194.24 kr. pr. 16 + årige (6.575.420.000 kr. / 33.821 borgere)
 • Baseline: 194.472 kr. pr. 16 + årige (6.600.599.000 kr. / 33.941 borgere)

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet.

Antal registrerede overnatninger og beregnet økonomisk effekt.

Samlet udvikling siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: 279.744 overnatninger, beregnet turismeandel af samlet udbud af varer og tjenester: 1,6 %
 • Opfølgning 2022: 274.944 overnatninger, beregnet turismeandel af samlet udbud af varer og tjenester: 1,8 %
 • Opfølgning 2021: 252.629 overnatninger, beregnet turismeandel af samlet udbud af varer og tjenester: 1,6 %
 • Opfølgning 2020: 250.451 overnatninger, beregnet turismeandel af samlet udbud af varer og tjenester: 1,6 %
 • Baseline: 224.110 overnatninger, beregnet turismeandel af samlet udbud af varer og tjenester: 1,6 %

Kilde: Danmarks Statistik (antal overnatninger) og Visit Danmark.

Vi passer godt på vores natur og miljø - målepunkter:

Ændring af Assens Kommunes samlede CO2-udledning fra CO2-regnskabet

Den samlede udvikling siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: 2.069 ton
 • Opfølgning 2022: 2.115 ton
 • Opfølgning 2021: 2.093 ton
 • Opfølgning 2020: 2.455 ton
 • Baseline: 3.004 ton

Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse.

Andel af boringer, hvor drikkevandet kan betragtes som rent og naturligt og overholder kravene til indholdet til miljøfremmede stoffer.

Den samlede udvikling siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: 86 ud af 97 boringer, svarende til 89 %
 • Opfølgning 2022: 86 ud af 95 boringer, svarende til 91 %
 • Opfølgning 2021: 85 ud af 97 boringer, svarende til 88 %
 • Opfølgning 2020: 78 ud af 94 boringer, svarende til 83 %
 • Baseline: 76 ud af 93 boringer, svarende til 82 %

Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse.

Areal af fredskov og naturområder efter § 3

Den samlede udvikling siden baseline er positiv.

 • Opfølgning 2023: 5183 hektar fredskov, 3877 hektar beskyttet natur
 • Opfølgning 2022: 5119 hektar fredskov, 3.846 hektar beskyttet natur
 • Opfølgning 2021: 5119 hektar fredskov, 3704 hektar beskyttet natur
 • Opfølgning 2020:4380 hektar fredskov, 3682 hektar beskyttet natur
 • Baseline: 4380 hektar fredskov, 3671 hektar beskyttet natur

Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse.

Genanvendelse af husholdningsaffald (Nationalt mål 50 % for DK i 2022, beregnet på talmateriale fra ADS – det nationale Affaldsdatasystem)

Den samlede udvikling siden baseline er negativ.

 • Opfølgning 2023: 44,8 %
 • Opfølgning 2022: 47,3 %
 • Opfølgning 2021: 48,4 %
 • Opfølgning 2020: 44,9 %
 • Baseline: 45,8 %

Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse.

Byrådssekretariatet

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links