Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Puljer og støtte Lokalsamfundspuljen

Lokalsamfundspuljen

Lokalsamfundspuljen i Assens Kommune 2024

Lokalsamfundspuljen kan søges af borgerforeninger, lokalråd, foreninger og enkeltpersoner som støtte til initiativer og projekter i Assens Kommunes lokalsamfund.

Kort om puljen

Formålet med kommunens lokalsamfundspulje er at yde støtte til projekter, der:

 • Fremmer udvikling og styrkelse af det aktive medborgerskab i lokalsamfundet
 • Fremmer bosætning og fastholdelse af borgere gennem skabelse af attraktive lokalsamfund
 • Fremmer lokale klimamæssige tiltag, der eksempelvis kan medvirke til at mindske CO2 udledningen

Lokalsamfundspuljen 2024 kan eksempelvis yde støtte til:

 1. Fællesarealer i lokalsamfund
 2. Udviklingsplaner og udviklingsprojekter i lokalsamfund
 3. Bosætningsinitiativer
 4. Fremme og styrkelse af det aktive medborgerskab
 5. (nye) lokale samarbejdsinitiativer
 6. Lokale klimamæssige- og biodiversitetsmæssige tiltag

Hvem kan søge puljen?

Lokalsamfundspuljen 2024 kan søges af lokalråd, borgerforeninger, foreninger, grupper af borgere, enkeltpersoner mfl.


Hvad støtter puljen?

Puljen støtter projekter der lever op til ovenstående formålsbeskrivelse, og som derved medvirker til opfyldelse af Assens Kommunes Vision 2030- Med vilje og hjerte.
Projekterne skal være af almen karakter, dvs. de skal være til gavn for en større kreds af borgere i lokalsamfundene. Der gives bl.a. støtte til materialer, håndværkere og konsulentbistand.

Der ydes ikke støtte til:

 • Private og/eller kommercielle formål
 • Aktiviteter som allerede er afholdt, eller allerede igangsatte projekter
 • Projekter der har mulighed for at opnå støtte fra kommunens puljer til klubhuse og samlingssteder 2024, herunder renovering eller nybygning af forsamlingshuse, kultur- og borgerhuse
 • Projekter der har opnået støtte fra andre puljer i Assens Kommune
 • Drift, herunder administration af hjemmesider, revision, generalforsamlinger eller interne møder.
 • Aktiviteter af driftsmæssigt karakter.

Tilskuddets størrelse

Der støttes med op til 50 % af udgifterne. Dog kan der ydes støtte op til 75 % af udgifter i projekter, hvor værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå som en del af medfinansieringen, eksempelvis på grund af lovgivning omkring autorisation.

Assens Kommune kan, ved uddeling af Lokalsamfundspuljen 2024, vælge at støtte udvalgte ansøgninger med et procentvist større beløb end de ovenstående 50/75 %.

Ved bevillingen tages der højde for, om ansøger er momsregistreret.

Lokalsamfundspuljen er på 500.000 kroner i 2024.

Den samme aktivitet kan ikke opnå støtte fra flere puljer på kultur- og lokalsamfundsområdet i samme kalenderår.

Medfinansiering

Ansøger skal selv skaffe den resterende del af projektets finansiering, enten ved egne midler eller ved hjælp af fonde, puljer, sponsorater m.m.
Egen arbejdskraft kan medregnes til en værdi af 100 kr. pr. time.

Ansøgningsskema, Lokalsamfundspuljen 2024

 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 31. december 2023 klokken 12.00

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk efter forskrifterne i skemaet, og mailes sammen med de nødvendige bilag til: lokalsamfund@assens.dk.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan der rettes henvendelse til Udviklingskonsulent Steen Søgaard, Plan og Kultur på tlf. 64 74 73 68.

Midler fra puljen fordeles én gang om året.

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har en tilknyttet NemKonto.

Svarskrivelse på ansøgning sendes digitalt ultimo februar 2024.

Udbetaling af tilskud

Når et projekt, hvortil der er bevilget tilskud, har opnået den samlede finansiering, skal ansøger meddele datoen for igangsætning af projektet til lokalsamfund@assens.dk
Tilskud udbetales herefter forud.

Den samlede finansiering skal være tilvejebragt, og projektet skal være igangsat, senest 31. december 2024.

Bevillingen bortfalder, hvis fristen ikke overholdes.

Regnskab

Ansøger skal udarbejde et regnskab for projektet. Regnskabet skal revideres af ansøgers sædvanlige revision. Regnskabet skal være indsendt til Plan og Kultur på lokalsamfund@assens.dk senest 1. april 2025.

Bevillingen skal være anvendt til det ansøgte formål.

 

I videoen herunder kan du høre tidligere bevillingsmodtagere af Lokalsamfundspuljen fortælle om deres projekter, og hvordan Lokalsamfundspuljen hjalp dem på vej til realisering af deres projekter. 

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Steen Søgaard

Udviklingskonsulent

Plan og Kultur

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links