Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Økonomi og ydelser Økonomisk ydelse

Økonomisk ydelse

Vælg den ydelse du vil søge

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter til flyttehjælp, huslejerestance, depositum til bolig, tandbehandling mv.

Ansøgning om enkeltydelse

Det får du brug for til din ansøgning:

 1. Dokumentation i form af prisoverslag, tilbud, regning eller lignende
 2. Dokumentation for indestående på samtlige konti i pengeinstitut med posteringer for de seneste tre måneder
 3. Dokumentation af faste indtægter
 4. Dokumentation af faste udgifter
 5. Hvis du søger om enkeltydelse til depositum til bolig, skal du vedhæfte en lejekontrakt (den må ikke være underskrevet)
 6. Hvis du søger om hjælp til tandbehandling, har vi brug for et samtykke fra dig, så vi kan kontakte din tandlæge/tandtekniker. Du kan udfylde denne digitale samtykkeerklæring:
  Samtykkeerklæring - indhentning af helbredsoplysninger fra tandlæge

Sådan gør du:

 1. Log på og klik på ”Send ansøgning”
 2. Klik på ”Søg om enkeltydelse”
 3. På siden 'Før du begynder', du kan læse om, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter indsendelse af din ansøgning
 4. Klik på ”Start ny ansøgning”
 5. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger samt vedhæft påkrævet dokumentation
 6. Godkend din ansøgning, hvorved den indsendes til kommunen

Samtykke om indhentning/videregivelse af personlige oplysninger

Når din sag skal behandles, kan kommunen få brug for at indhente yderligere oplysninger fra andre end dig selv til belysning af din situation. Oplysningerne kan f.eks. være i forbindelse med:

 • en ansøgning om økonomisk hjælp
 • ansøgning  om andre former for støtte
 • en sygedagpengesag
 • stillingtagen til revalidering, fleksjob eller førtidspension

Send dokumentation på din ydelsessag

Du kan herunder vedhæfte dokumentation til dine ydelsessager, som ikke er færdigbehandlet.
Du kan indsende dokumentation på følgende typer af sager:

 • Kontanthjælp
 • Fleksløntilskud
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse
 • Enkeltydelse
 • Danskbonus
 • Særlig støtte
 • Ledighedsydelse under ferie


Det kan være dokumentation, som:

 • vi har efterspurgt
 • du ikke fik vedhæftet, da du tidligere udfyldte en ansøgning
 • du ønsker at erstatte med tidligere indsendt dokumentation.


Hvis vi spørger efter dokumentation til en sag, som allerede er behandlet, har vi sendt dig en besked, som du skal svare direkte på. Det kan du fx gøre under "Beskeder".

Sådan gør du:

 1. Log på og vælg "Dokumentation" i oversigten
 2. Vælg den sag, som du ønsker at sende dokumentationen til

 

Team Ydelse

Assens Rådhus

Telefontid i Team Ydelse

Åbningstid for personlig betjening i Team Ydelse (kræver tidsbestilling)

Ring 64 74 75 14 for kontakt vedr. sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller bestil tid her.

Ring 64 74 75 15 for kontakt vedr. kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, revalideringsydelse, supplement til brøkpension.

Team Ydelse varetager behandling af ansøgninger og udbetalinger af forsørgelsesydelser (Kontanthjælp, Sygedagpenge, Ressourceforløbsydelse, Selvforsørgelses- hjemrejse eller overgangsydelse og Uddannelseshjælp). Team Ydelse behandler desuden ansøgninger om enkeltydelser.

 

Vidste du, at du som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, kan være berettiget til at få dækket hele eller dele af dine udgifter til tandbehandling?

Tilskud til tandpleje

Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du får brøkpension, har du ret til tilskud, hvis brøkpensionen inkl. førtidspension svarer til kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskud, hvis du modtager en ydelse, som svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du er 18 år til og med 24 år kan du få tilskud til dækning af 100 procent af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2024).

Du kan få tilskud til dækning af 100 procent af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2024), hvis du er 25 år til og med 29 år og er i en af de to situationer:

 • Du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, men ikke dansktillæg
 • Du modtager uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg.

Hvis du er 25 år eller derover og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og dansktillæg, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få tilskud til dækning af 65 procent af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2024).

Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud, hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. (2024) Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, før behandlingen udføres.

Når kommunen har forhåndsgodkendt et behandlingsforløb, som er dyrere end 10.000 kr. (2024), gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe betingelserne for tilskud er opfyldt. Dvs. så længe du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til uddannelses- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Kommunen skal dog yde tilskud i to måneder, fra du har fået din godkendelse, også selvom du ikke længere tilhører den gruppe, der er berettiget til tilskuddet, fx fordi du får et job.

Hjælp til dækning af egenbetaling

Du kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis din samlede udgift til tandbehandling overstiger kr. 10.000; og udgiften derfor skal forhåndsgodkendes inden du påbegynder behandlingen, har vi brug for et samtykke fra dig, så vi kan kontakte din tandlæge/tandtekniker. Du kan udfylde denne digitale samtykkeerklæring:

Samtykke om indhentning/videregivelse af personlige oplysninger

Når din sag skal behandles, kan kommunen få brug for at indhente yderligere oplysninger fra andre end dig selv til belysning af din situation. Oplysningerne kan f.eks. være i forbindelse med:

 • en ansøgning om økonomisk hjælp
 • ansøgning  om andre former for støtte
 • en sygedagpengesag
 • stillingtagen til revalidering, fleksjob eller førtidspension

Ansøgning om enkeltydelse

Det får du brug for til din ansøgning:

 1. Dokumentation i form af prisoverslag, tilbud, regning eller lignende
 2. Dokumentation for indestående på samtlige konti i pengeinstitut med posteringer for de seneste tre måneder
 3. Dokumentation af faste indtægter
 4. Dokumentation af faste udgifter
 5. Hvis du søger om enkeltydelse til depositum til bolig, skal du vedhæfte en lejekontrakt (den må ikke være underskrevet)
 6. Hvis du søger om hjælp til tandbehandling, har vi brug for et samtykke fra dig, så vi kan kontakte din tandlæge/tandtekniker. Du kan udfylde denne digitale samtykkeerklæring:
  Samtykkeerklæring - indhentning af helbredsoplysninger fra tandlæge

Sådan gør du:

 1. Log på og klik på ”Send ansøgning”
 2. Klik på ”Søg om enkeltydelse”
 3. På siden 'Før du begynder', du kan læse om, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter indsendelse af din ansøgning
 4. Klik på ”Start ny ansøgning”
 5. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger samt vedhæft påkrævet dokumentation
 6. Godkend din ansøgning, hvorved den indsendes til kommunen

Se en kort introduktionsfilm om selvbetjeningsløsningen.

Sådan kan du underskrive og returnere et brev i din digitale postkasse

Team Bolig og Tillæg-Pension

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Åbningstid

Ansøgning om særlig støtte til høje boligudgifter

Det får du brug for til din ansøgning:

 1. Dokumentation for årsag til at du søger økonomisk hjælp fx en opsigelse. Dog ikke nødvendigt, hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.
 2. Dokumentation for boligudgifter eller -indtægter.
 3. Hvis du har børn i udlandet, skal du vedhæfte fødselsattest eller lignende for dine børn.
 4. Dokumentation for eventuelle formue, og dokumentation, hvis du har givet formue bort de seneste 3 måneder.
 5. Modtager du stadig indtægter, skal du vedhæfte dokumentation fx lønseddel eller kontoudtog for de seneste 3 måneder.
 6. Hvis din sidste lønindtægt er fra 2007 eller tidligere, skal du vedhæfte dokumentation for din seneste lønindtægt.
 7. Dokumentation for eventuelle udgifter du har i forbindelse med dit nuværende arbejde.

Sådan gør du:

 1. Log på og klik på ”Send ansøgning”
 2. Klik på ”Søg om særlig støtte”
 3. På siden 'Før du begynder', du kan læse om, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter indsendelse af din ansøgning
 4. Klik på ”Start ny ansøgning”
 5. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger samt vedhæft påkrævet dokumentation
 6. Godkend din ansøgning, hvorved den indsendes til kommunen

Ansøgning om hjælp til forsørgelse

Du skal kontakte Jobcenter Assens eller Ungeenheden FØR du søger om hjælp til forsørgelse.

Det får du brug for til din ansøgning:

 1. For at vi kan behandle din ansøgning, har vi brug for dokumentation for indestående på samtlige af dine konti i pengeinstitut, med posteringer for de seneste tre måneder. Det er vigtigt, at dine kontonumre fremgår af posteringerne.
 2. Derudover har vi brug for dokumentation for årsagen til din ansøgning om hjælp til forsørgelse. Det kan være en kopi af din opsigelse; ophør i midlertidig ansættelse (kontrakt/aftale) eller dokumentation for ophørt uddannelse.
 3. Hvis du har børn i udlandet, skal du vedhæfte fødselsattest eller lignende for dine børn og dokumentere, at du bidrager til forsørgelsen af dem.
 4. Hvis du er tilflyttet fra en anden kommune, hvor du inden for det seneste år har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har vi brug for en samtykkeerklæring fra dig, så vi kan indhente oplysninger om din sag fra din tidligere bopælskommune. Det gælder både oplysninger om dine økonomiske forhold samt om 225 timers reglen.
  Samtykke til indhentning af personoplysninger

Sådan gør du:

 1. Log på og klik på ”Send ansøgning”
 2. Klik på ”Søg om hjælp til forsørgelse”
 3. Læs infosiden om dokumentation og ansøgningsforløbet
 4. Klik på ”Start ny ansøgning”
 5. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger samt vedhæft påkrævet dokumentation
 6. Godkend din ansøgning, hvorved den indsendes til kommunen

Ansøgning om hjælp til betaling af husleje m.m.

Det får du brug for til din ansøgning:

 1. Oplysninger fra Kriminalforsorgen om indsættelsen. Dokumentation skal vedlægges
 2. Oplysninger om formueforhold. Dokumentation i form af kontoudtog, værdipapirer mv. skal vedlægges
 3. Oplysninger om indtægter. Dokumentation i form af kontoudtog for de seneste 3 måneder, evt. lønsedler skal vedlægges
 4. Oplysninger om boligforhold. Dokumentation i form af lejekontrakt, købsaftale, fremlejekontrakt mv. skal vedlægges

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links