Skip til hoved indholdet

Min ejendom skal tilsluttes offentlig kloak

Hvis det af kommunens spildevandsplan fremgår, at din ejendom skal tilsluttes offentlig kloak, så er der tilslutningspligt, når Assens Forsyning A/S har ført stik frem til grundgrænsen.

Hvem betaler hvad?

Assens Forsyning afholder udgifter til etablering af den nye hovedkloak samt til etablering af spildevandsstik til din ejendom. Du skal betale et tilslutningsbidrag, for at blive tilsluttet offentlig kloak. Derudover skal du betale for at få udført kloakarbejdet på egen grund, hvor husspildevandet ledes over til den nye skelbrønd, der afleder til offentlig kloak. Arbejdet på din egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Assens Forsynings hjemmeside, kan du se hvad det koster at blive tilsluttet til offentlig kloak.

Hvordan foregår kloakering?

Assens Forsyning etablerer den nye hovedkloak i vejen og fører et nyt kloakstik frem til skel, så din ejendom fremadrettet kan aflede
alt husspildevand til offentlig kloak.

Når Assens Forsyning har ført kloakstik frem til skel, og entreprenøren har givet klarmelding, kan du vælge straks at kontakte en autoriseret kloakmester og få udført arbejdet på egen grund (tilslutning af spildevandsafløb fra din ejendom til det nye kloakstik).

Du kan også vælge at afvente et påbud fra Assens Kommune om at tilslutte dig det nye kloakstik. Påbuddet vil give dig en frist på 12 måneder til at få kloakarbejdet på egen grund udført.

Færdigmelding af kloakarbejde på egen grund

Når spildevandet fra din ejendom er tilsluttet den offentlige kloak, skal den autoriserede kloakmester færdigmelde arbejdet til Assens Kommune. Det er meget vigtigt at din kloakmester sender færdigmelding til kommunen, fordi det er dokumentation for, din ejendom er blevet tilsluttet offentlig kloak. Først når vi har modtaget færdigmeldingen, afslutter vi sagen.

Afledning af regnvand

Når en ejendom i det åbne land kloakeres, er det kun spildevandet der må afledes til den offentlige kloak. Hvis mængderne af tag- og overfladevand (regnvand) ikke øges eller ændres, kan det som udgangspunkt afledes som hidtil (typisk via dræn). Regnvandet kan også håndteres lokalt på grunden.

Du kan finde mere information om Lokal Afledning af Regnvand (LAR løsninger) her.

Se også ...

Assens Forsynings hjemmeside

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links