Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Spildevand og regnvand Tag- og overfladevand (regnvand) Lokal Afledning af Regnvand (LAR løsninger)

Lokal Afledning af Regnvand (LAR løsninger)

Du kan vælge flere forskellige løsninger, når du skal håndtere regnvandet på din egen grund. Her kan du læse om nogle af de mest almindelige løsninger, f.eks. faskine og regnbed.

For at mindske presset på kloaksystemerne og vandløbene, kan det være hensigtsmæssigt at aflede regnvandet lokalt ved nedsivning, hvor det er muligt. Det kan være i nye byudviklingsområder eller i eksisterende fælleskloakerede og separatkloakerede områder, som et led i klimatilpasningen.

Lokal afledning af regnvand kan ske på mange forskellige måder. Afledningen af regn bør planlægges på en sådan måde, at der kun sjældent kommer vand på terræn og, at der – når vandet kommer op på terræn - er tænkt på ”Plan B”, så regnvand på terræn kan
håndteres/bortledes uden at gøre skade.

Der findes efterhånden en del forskellige måder hvorpå regnvand kan håndteres på egen grund. F.eks. kan nævnes faskiner, regnbede, nedsivning fra overfladen, permeable belægninger, opsamling i regnvandstanke, genanvendelse af regnvand m.m.

Du kan læse meget mere om de forskellige løsningsmuligheder på hjemmesiden www.laridanmark.dk.

Under ”Se også...” er det også muligt at finde inspirationsmateriale.

Se også ...

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links