Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job og ledighed Kontanthjælp og anden økonomisk hjælp Hjælp til tandbehandling

Hjælp til tandbehandling

Vidste du, at du som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, kan være berettiget til at få dækket hele eller dele af dine udgifter til tandbehandling?

Tilskud til tandpleje

Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du får brøkpension, har du ret til tilskud, hvis brøkpensionen inkl. førtidspension svarer til kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskud, hvis du modtager en ydelse, som svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du er 18 år til og med 24 år kan du få tilskud til dækning af 100 procent af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2024).

Du kan få tilskud til dækning af 100 procent af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2024), hvis du er 25 år til og med 29 år og er i en af de to situationer:

 • Du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, men ikke dansktillæg
 • Du modtager uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg.

Hvis du er 25 år eller derover og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og dansktillæg, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få tilskud til dækning af 65 procent af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2024).

Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud, hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. (2024) Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, før behandlingen udføres.

Når kommunen har forhåndsgodkendt et behandlingsforløb, som er dyrere end 10.000 kr. (2024), gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe betingelserne for tilskud er opfyldt. Dvs. så længe du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til uddannelses- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Kommunen skal dog yde tilskud i to måneder, fra du har fået din godkendelse, også selvom du ikke længere tilhører den gruppe, der er berettiget til tilskuddet, fx fordi du får et job.

Hjælp til dækning af egenbetaling

Du kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis din samlede udgift til tandbehandling overstiger kr. 10.000; og udgiften derfor skal forhåndsgodkendes inden du påbegynder behandlingen, har vi brug for et samtykke fra dig, så vi kan kontakte din tandlæge/tandtekniker. Du kan udfylde denne digitale samtykkeerklæring:

Samtykke om indhentning/videregivelse af personlige oplysninger

Når din sag skal behandles, kan kommunen få brug for at indhente yderligere oplysninger fra andre end dig selv til belysning af din situation. Oplysningerne kan f.eks. være i forbindelse med:

 • en ansøgning om økonomisk hjælp
 • ansøgning  om andre former for støtte
 • en sygedagpengesag
 • stillingtagen til revalidering, fleksjob eller førtidspension

Ansøgning om enkeltydelse

Det får du brug for til din ansøgning:

 1. Dokumentation i form af prisoverslag, tilbud, regning eller lignende
 2. Dokumentation for indestående på samtlige konti i pengeinstitut med posteringer for de seneste tre måneder
 3. Dokumentation af faste indtægter
 4. Dokumentation af faste udgifter
 5. Hvis du søger om enkeltydelse til depositum til bolig, skal du vedhæfte en lejekontrakt (den må ikke være underskrevet)
 6. Hvis du søger om hjælp til tandbehandling, har vi brug for et samtykke fra dig, så vi kan kontakte din tandlæge/tandtekniker. Du kan udfylde denne digitale samtykkeerklæring:
  Samtykkeerklæring - indhentning af helbredsoplysninger fra tandlæge

Sådan gør du:

 1. Log på og klik på ”Send ansøgning”
 2. Klik på ”Søg om enkeltydelse”
 3. På siden 'Før du begynder', du kan læse om, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter indsendelse af din ansøgning
 4. Klik på ”Start ny ansøgning”
 5. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger samt vedhæft påkrævet dokumentation
 6. Godkend din ansøgning, hvorved den indsendes til kommunen

Se en kort introduktionsfilm om selvbetjeningsløsningen.

Sådan kan du underskrive og returnere et brev i din digitale postkasse

Team Bolig og Tillæg-Pension

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Åbningstid

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links