Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Mistrivsel og Underretning Dialogbaseret underretning

Dialogbaseret underretning

En dialogbaseret underretning handler om omsorg for barnet. En underretning er noget vi gør sammen med jer forældre.

Der kan være mange grunde til, at skolen eller dagtilbuddet er bekymret for dit barn. Måske er du også selv bekymret. Bekymringen kan handle om barnets generelle trivsel, om barnets udvikling og om barnet har brug for mere eller anden støtte end dagtilbuddet eller skolen kan give. 

Hvad er en underretning

En underretning er det første skridt mod, at du og dit barn får den hjælp, der kan være brug for. Underretningen handler om det problem som familien eller dagtilbud og skole ikke kan løse sammen, og hvor der kan være brug for at få hjælp fra fx. en socialrådgiver. En underretning kan være med til at sikre, at problemerne løses, mens de stadig er små. 

Hvordan

En dialogbaseret underretning udarbejder forældre og pædagog eller lærer sammen. Den adskiller sig fra en skriftlig underretning ved, at pædagogen eller læreren først har en dialog med dig som forælder om, hvilke bekymringer, de har for dit barn. Herefter vil skolen eller dagtilbuddet invitere en socialrådgiver fra Børne- og Familieindsatser til et møde. Dette møde kaldes underretningsmøde.

Som forældre har du en meget vigtig rolle i underretningsmødet. Du har viden og erfaring med dit barn og kan derfor uddybe med din viden om barnets ressourcer og begrænsninger. Det giver et godt afsæt for det kommende samarbejde, hvis dit barn eller jeres familie har brug for støtte.

Hvis socialrådgiveren på baggrund af underretningsmødet vurderer, at dit barn ikke har brug for støtte, bliver sagen lukket i Børne- og Familieindsatser. Hvis socialrådgiveren vurderer, at dit barn har brug for støtte i en kortere eller længere periode, vil det fremtidige samarbejde mellem jeres familie, dagtilbud eller skole og Børne- og Familieindsatser blive aftalt, så alle ved, hvad næste skridt er og hvem der gør hvad. Dagtilbud eller skole skriver et referat af mødet som godkendes af alle parter, inden mødet slutter.

I kan som forældre, ikke sige nej til en underretning på jeres barn. Hvis I ikke ønsker at medvirke til en dialogbaseret underretning, skal dagtilbud eller skole lave en skriftlig underretning, som sendes til Børne- og Familieindsatser, som så efterfølgende indkalder jer til et møde.

Har I spørgsmål?

I er altid velkommen til at kontakte Børne-og Familieindsatser, Modtagelsen på tlf. 64 74 75 17.

Barnets lov § 133 siger, at offentligt ansatte, som eksempelvis pædagoger eller lærere, skal underrette kommunen, hvis de har kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

Børn, Unge og Familieindsatser

Rådhusallé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links