icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Drikkevand

De fleste borgere i kommunen er i dag forsynet med drikkevand fra et alment vandværk (vandværk, der forsyner mere end 10 husstande), hvor der løbende foretages analyser af drikkevandets kvalitet.

Hvis du har problemer med forsyningen af drikkevand til din husstand, skal du kontakte dit vandværk .

I dag fremstilles næsten alt drikkevand fra grundvand. De fleste steder i kommunen er grundvandet af god kvalitet og kan indvindes til drikkevand mange steder i kommunen. Inden drikkevandet sendes ud til forbrugerne, bliver det luftet og filtreret.

Kommunen skal i henhold til vandforsyningsloven føre tilsyn og kontrollere vandværkernes drikkevandskvalitet. Læs mere her 

Får du drikkevand fra din egen private brønd eller boring kan du læse mere her.