Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Private brønde og boringer

Private brønde og boringer

Får du drikkevand fra en privat brønd/boring skal du som udgangspunkt have en tilladelse til at indvinde vand til drikkevand. Du skal henvende til Miljø og Natur for at søge om en vandindvindingstilladelse

Analyser

Hvis du har kommerciel aktivitet, udlejning eller offentlig adgang skal du, ifølge Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, følge et kontrolprogram udstedt af kommunen. Kontakt Miljø og Natur for yderligere information. Analyseresultaterne skal indsendes til kommunen.

Hvis du kun forsyner din egen husstand med drikkevand er du ikke forpligtet til at analysere dit vand. Vi anbefaler dog at du som minimum får lavet en analyse af vandet hvert femte år, for at sikre at kvaliteten af dit drikkevand er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Anlæg der forsyner færre end 10 husstande

Anlæg der forsyner 2-9 ejendomme er forpligtet til at analysere vandet som beskrevet på Miljøstyrelsens hjemmeside

Nedlæggelse af privat vandforsyningsanlæg

Når du overgår til vandværk skal din gamle brønd/boring sløjfes, da denne udgør en forureningsrisiko for grundvandsmagasinerne. De medfører også en risiko for ulykker, da gamle brønde og boringer sjældent vedligeholdes.

Sløjfning af brønde og boringer skal foretages af en autoriseret brøndborer med A-bevis. For yderligere information kontakt Miljø og Natur.

Du skal kontakte kommunen for at få rettet BBR-oplysningerne vedrørende vandforsyning på jeres ejendom

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links