icon-Organisation

Organisation

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren skal styrke dialogen mellem borgerne og Assens Kommune samt bidrage til at sikre retssikkerheden i forbindelse med kommunens sagsbehandling og kommunens udførelse af praktiske opgaver.

Det anbefales at kontakte borgerrådgiveren telefonisk og aftale personligt møde. Det er dog også muligt blot at møde op i Borgerservice og spørge efter borgerrådgiveren. Det kan dog ikke garanteres at borgerrådgiveren er tilgængelig ved fremmøde uden aftale.

Træffetider

Mandag: kl. 9.00 – 15.00
Tirsdag: kl. 9.00 – 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 9.00 – 16.30
Fredag: kl. 9.00 – 13.00

Hvis borgerrådgiveren skal indhente oplysninger om din sag i kommunen, skal du udfylde en samtykkeerklæring.

Hvis du skal sende oplysninger til borgerrådgiveren, anbefales det er gøre dette via linket under kontakt borgerrådgiver nederst på siden. Her kan følsomme personoplysninger sendes sikkert.

Spørgsmål og svar

 • En borgerrådgiver er en uvildig person, ansat af byrådet, der har som overordnede mål, at styrke den enkelte borgers retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

  Borgerrådgiveren kan hjælpe med råd og vejledning vedrørende dialogen med kommunen eller klagemuligheder, og samtidig er borgerrådgiveren uafhængig af kommunens forvaltninger.

  Det er gratis for alle at få råd og vejledning ved borgerrådgiveren.

  Tavshedspligt

  Borgerrådgiveren i Assens Kommune er underlagt samme sæt af regler om tavshedspligt som alle ansatte i det offentlige. 

 • Borgerrådgiveren hjælper fx med at:

  • Rådgive om spørgsmål afledt af samarbejdet med kommunen.
  • Behandle henvendelser om utilfredshed.
  • Vejlede om klagemuligheder.
  • Hjælpe til at forstå en afgørelse mv.
  • Hjælpe med dialog/tilbyde mægling.
  • Viderebringe borgeres forslag til forbedringer i sagsbehandling og betjening.
 • Borgerrådgiveren kan ikke:

  • Træffe afgørelser eller ændre afgørelser
  • Behandle forhold, som andre klageinstanser tager sig af
  • Behandle spørgsmål om kommunens personale- og ansættelsesforhold
  • Behandle henvendelser om politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveauet i kommunen
  • Behandle forhold der er mere end et år gamle.
 • Borgere, foreninger og virksomheder med individuel og væsentlig interesse kan søge hjælp hos borgerrådgiveren, hvis de fx er utilfredse med sagsbehandlingen, eller den måde kommunen udfører en praktisk opgave på.

Kontakt Borgerrådgiver

Åbningstider:
Se Assens Kommunes åbnings- og telefontider

Tlf: 64 74 63 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.