icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Social- og sundhedshjælperelev

Banker dit hjerte for at gøre hverdagen bedre for ældre og syge? Interesserer du dig for mennesker, og har du mod på at yde pleje og omsorg? Og drømmer du om en meningsfuld uddannelse med gode fremtidsmuligheder? Så bliv social- og sundhedshjælperelev i Assens Kommune!

Som social- og sundhedshjælperelev får du en praktisk og teoretisk uddannelse. Du lærer at udføre pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt at vejlede borgerne i forhold til at få hverdagen til at fungere.

Om uddannelsen som social- og sundhedshjælperelev

Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer 14 måneder og veksler mellem teori på Social- og Sundhedsskolen i Odense og praksis på praktikstedet i Assens Kommune.

Du er garanteret en praktikplads under hele dit uddannelsesforløb, og i Assens Kommune kommer du både i praktik på en plejebolig og i en hjemmeplejegruppe. Dermed får du en bred uddannelse, så du efterfølgende står med gode kort på hånden.

På hvert praktiksted får du en vejleder, som følger dig og er ansvarlig for din praktik. Vejlederen støtter dig, følger op og evaluerer på dine oplevelser og de mål, som du skal opfylde under praktikforløbet.

I løbet af uddannelsen vil du løbende få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem. I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kolleger.

Som social- og sundhedshjælperelev arbejder du især med ældre mennesker, og derfor lægger vi vægt på, at du har lyst til at udvikle dine evner inden for kommunikation, motivation og samarbejde. Vi vægter også, at du er frisk på at arbejde med nye velfærdsteknologier, tværfagligt og med borgeren som partner.

Løn og arbejdstid

I løbet af dine praktikforløb i Assens Kommune er din arbejdstid 37 timer om ugen inklusiv frokostpause, og du må regne med weekendarbejde. I skoleperioderne følger du det skema, som du får udleveret på SOSU-skolen.

Du får elevløn under hele din uddannelse, og du aflønnes efter gældende overenskomst.

Vi udbetaler voksenelevløn, hvis følgende krav er opfyldt:

  • Du er fyldt 25 år og har minimum et års erhvervserfaring inden for overenskomstensområde med min. 24 t/ uge inden for de sidste fire år.
  • Du ikke har været i gang med uddannelsen før.

Voksenlærlingeløn

Hvis du er over 25 år, beder vi jobcentret i din hjemkommune om at undersøge, hvorvidt du er berettiget til voksenlærlingeløn. 

Adgangskrav og ansøgning

Vi ansætter social- og sundhedshjælperelever to gange om året med opstart henholdsvis den 1. februar og den 1. september. Du kan holde øje med stillingerne under "Job hos os".

For at komme i betragtning som social- og sundhedshjælperelev skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have gennemført 9. klasse med mindst 02 i dansk og matematik
  • Du skal som minimum have gennemført Grundforløb 2
  • Hvis du har en anden uddannelse eller er over 25 år, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV).

For nærmere afklaring i forhold til adgangskrav og realkompetencevurdering skal du kontakte en uddannelsesvejleder på social- og sundhedsskolerne.

Jobmuligheder som social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper er dit arbejdsområde at hjælpe med personlig pleje og daglig husførelse.

Du vil typisk finde arbejde i den kommunale hjemmepleje, på plejehjem, i beskyttede boliger, dagcentre eller ældrecentre.

Desuden giver social- og sundhedshjælperuddannelsen dig mulighed for at søge optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

SOSU-job i Assens Kommune

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er nysgerrig på uddannelsen som social- og sundhedshjælper.

  • Elin Dalsgård, tlf.: 40 25 58 96, mail: elidm@assens.dk 
  • Sara Bang Birkeland, tlf.: 64 74 62 92, mail: sbirk@assens.dk

Kontakt Uddannelseskoordinator for social- og sundhedshjælpere

Åbningstider:
Mandag til onsdag 10-15
Torsdag 10-15
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 71 78

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.