icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Køng-Gummerup stierne

Vandrestierne

Når man går ud af museets port, går man til højre og følger den gamle landsbygade. Når denne ender, går man til højre og kort efter til højre igen ud ad Højbjergvej. Ad denne vej, hvor hegnene stadig er bevarede, kan man få et indtryk af det smukt kuperede terræn, der omgiver Gummerup.

Ved Højbjerggård kan man følge hegnet langs med gårdens have og dermed komme hen til en stente, der blev fredet i 1957.

En stente er en overgang, der er sat op for at lette fodgængerne. Man trådte over ved hjælp af trinene og undgik dermed at åbne leddet, der sammen med sten- og jorddiger indhegnede græsgangen. Tidligere var stenterne meget almindelige – i et nærliggende sogn talte man således 30 stenter i midten af sidste århundrede.

Stenten ved Højbjerggård er rejst i det hegn, der adskiller Køng og Verninge sogne, og dermed Odense og Assens Amter i gammel tid. Bag stenten rejser Hedebanken sig. Denne stejle bakkeryg stammer fra istiden, og den var tidligere lyngklædt, men lyngen er desværre forsvundet ved nutidens opdyrkning.

Efter afstikkeren til stenten fortsætter man ad Højrup-vejen forbi den smukke gamle herredsfogedgård ”Eskehøj”. Et stykke fremme drejer man til højre ad en grusvej, som tidligere var skolesti til Gummerup. Området nord herfor hedder Trampeland egentlig Trumpelung, som betyder mosen med træstubbe. Mosen har været fælles for alle gårdene i byen, og her har man gravet tørv bl.a. under krigene.

Lige efter Trampeland kommer Skovgyden, hvor der ligger 3 ejendomme på højre side af vejen. Disse ligger på Skråmarken, der tidligere hørte under Landmålergården, som inden længe kan skimtes.

Fra museet går man til venstre ad Klaregade passerer Gummerups bystævne, opsat i 1943, hvorefter man følger Byvejen mod Køng. Midt i Gummerup drejer man til venstre ad vejen mod Voldtofte, som på den første strækning kaldes Krogen. Når man har passeret broen over Hårby Å, følger man vejen med de levende hegn. Denne strækning har fra gammel tid været benævnt Baragergyden.

Snart kommer man til Bodebjergvej, der forbinder Køng med Flemløse og Voldtofte. På venstre side lidt henne ad vejen ses et hegn, og langs dette har Kragekildsgyden tidligere løbet, og man kan stadig se sport efter hulvejen visse steder. Det var tidligere en kirkesti fra Hillerup til Køng. Hvis man er heldig og kommer på den rette tid af året kan man her finde gule hindbær.

Mere info om vandreruter og stier

Hos VisitAssens har man en temaside om vandring på Vestfyn, som helt klart er et besøg værd.

Hjemstavnsgården.

De fire huse i Bodebjerg blev bygget kort efter udskiftningen var tilendebragt i 1793. Her drejer man til venstre og kommer nu for alvor ud i det kuperede terræn, med bakken Bodebjerg til venstre og Viebjerg (vie = hellig) til højre for stien. På denne strækning af turen er der i det hele taget rige muligheder for at opleve et smukt, vestfynsk landskab. Dette gælder også, når man kommer til det lave område omkring Hårby Holme, som er tilholdssted for nattergale.

Man passerer Gl. Hillerup, der er en nedlagt landsby og kommer til asfaltvejen og Ny Hillerup. På venstre side ligger Malergården, hvor Hillerupmaleren boede. Denne malede bl.a. rokkebreve, der anvendtes til at binde om hørren på rokken.

Længere henne passeres Kålfadshuset, der vist nok har fået navnet efter en stor kålhave, der tidligere var ved huset. I dette boede tidligere Christian og Dagmar Andersen, i daglig omtale hed manden selvfølgelig ikke andet end Christian Kolfa (efter husets navn). Han og konen arbejdede meget på Landmålergården o. 1920, og man kan passende nu gå i deres fodspor til museet.

Serviceoplysninger

Parkering

Klaregade 23
5620 Glamsbjerg

Vestfyns Hjemstavnsgård

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.