Skip til hoved indholdet
    Hjem Fritid og oplevelser Ud i naturen Vandreture Køng-Gummerup stierne

Køng-Gummerup stierne

På stierne kan man bl.a. få et godt indtryk af det smukt kuperede terræn, der omgiver Gummerup.

Tag på vandretur på Køng-Gummerup stierne

Når man går ud af Landmålergårdens (nu Hjemstavnsgården) port, går man til højre og følger den gamle landsbygade. Når gaden ender, går man til højre og kort efter igen til højre ad Højbjergvej. Ad denne vej, hvor hegnene stadig er bevarede, kan man få et indtryk af det smukt kuperede terræn, der omgiver Gummerup, imens man får bevæget kroppen på en dejlig vandretur.

Ved Højbjerggård kan man følge hegnet langs med gårdens have og dermed komme hen til en stente, der blev fredet i 1957.

En stente er en overgang, der er sat op for at lette adgang for fodgængerne over fx. sten- og jorddiger. Man træder over ved hjælp af trinene og undgår dermed at åbne et det led, der sammen med digerne indhegner trampestien. Tidligere var stenterne meget almindelige – i et nærliggende sogn talte man således 30 stenter i midten af sidste århundrede.

Stenten ved Højbjerggård er rejst i det hegn, der adskiller Køng og Verninge sogne, og dermed Odense og Assens Amter i gammel tid. Bag stenten rejser Hedebanken sig. Denne stejle bakkeryg stammer fra den seneste istid, og den var tidligere lyngklædt, men lyngen er desværre forsvundet ved nutidens opdyrkning.

Efter afstikkeren til stenten fortsætter man ad Højrup-vejen forbi den smukke gamle herredsfogedgård ”Eskehøj”. Et stykke fremme drejer man til højre ad en grusvej, som tidligere var skolesti til Gummerup. Området nord herfor hedder Trampeland eller egentlig Trumpelung, som betyder mosen med træstubbe. Mosen har været fælles for alle gårdene i byen, og her har man gravet tørv bl.a. under krigene.

Lige efter Trampeland kommer Skovgyden, hvor der ligger 3 ejendomme på højre side af vejen. Disse ligger på Skråmarken, der tidligere hørte under Landmålergården, som inden længe kan skimtes.

Fra Hjemstavnsgården går man til venstre ad Klaregade passerer Gummerups bystævne, opsat i 1943, hvorefter man følger Byvejen mod Køng. Midt i Gummerup drejer man til venstre ad vejen mod Voldtofte, som på den første strækning kaldes Krogen. Når man har passeret broen over Hårby Å, følger man vejen med de levende hegn. Denne strækning har fra gammel tid været benævnt Baragergyden.

Snart kommer man til Bodebjergvej, der forbinder Køng med Flemløse og Voldtofte. På venstre side lidt henne ad vejen ses et hegn, og langs dette har Kragekildsgyden tidligere løbet, og man kan stadig se sport efter hulvejen visse steder. Det var tidligere en kirkesti fra Hillerup til Køng. Hvis man er heldig og kommer på den rette tid af året kan man her finde gule hindbær.


Hjemstavnsgården, der tidligere blev kaldt "Landmålergården".

Vandrestierne fortsat ...

De fire huse i Bodebjerg blev bygget kort efter udskiftningen var tilendebragt i 1793. Her drejer man til venstre og kommer nu for alvor ud i det kuperede terræn, med bakken Bodebjerg til venstre og Viebjerg (vie = hellig) til højre for stien. På denne strækning af turen er der i det hele taget rige muligheder for at opleve et smukt, vestfynsk landskab. Dette gælder også, når man kommer til det lave område omkring Hårby Holme, som er tilholdssted for nattergale.

Man passerer Gl. Hillerup, der er en nedlagt landsby og kommer til asfaltvejen og Ny Hillerup. På venstre side ligger Malergården, hvor Hillerupmaleren boede. Denne malede bl.a. rokkebreve, der anvendtes til at binde om hørren på rokken.

Længere henne passeres Kålfadshuset, der vist nok har fået navnet efter en stor kålhave, der tidligere var ved huset. I dette boede tidligere Christian og Dagmar Andersen, i daglig omtale hed manden selvfølgelig ikke andet end Christian Kolfa (efter husets navn). Han og konen arbejdede meget på Landmålergården, og man kan passende nu gå i deres fodspor til gården.

Herunder finder du et kort over Køng-Gummerup stierne:

Kort over stierne

Find flere vandreruter og stier

Hvis du efter en gåtur på Køng-Gummerup stierne stierne har fået mod på mere natur og/eller friluftsliv, så har VisitAssens og VisitFyn temasider om vandring på Vestfyn og det øvrige Fyn, hvor du kan finde masser af inspiration til din næste vandretur.

Serviceoplysninger

I udviklingsplanen herunder kan du læse om de to stiforløb og om de øvrige vandreruter i og omkring Køng-Gummerup.

Udviklingsplan Køng (PDF)

Parkering

Klaregade 23
5620 Glamsbjerg

Vestfyns Hjemstavnsgård

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links