Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:
icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Jordbassinerne i Assens

I dag fungerer den tidligere sukkerfabriks hovedbygning som rådhus for Assens Kommune, der også ejer området. Efter sukkerfabrikken lukkede har Jordbassinerne udviklet sig til et spændende bynært naturområde, der samtidigt fortæller om en vigtig industrihistorie i Assens.

Området, der kaldes Jordbassinerne er helt og holdent menneskeskabt, og afspejler en vigtig del af Assens’ historie.

Området var tidligere en flad strandeng, der kun lå ½ m over havniveau. Fra 1884 til 2006 producerede Assens Sukkerfabrik sukker fra sukkerroer. Ved rådhuset kan du fortsat se fabrikkens meget markante skorsten.

Assens Rådhus med skorstenen i rådhusgården

På roerne sad store mængder jord, der skulle skylles af, før de kunne bruges i sukkerproduktionen. Jorden blev ledt over og deponeret på Jordbassinerne. I årene før lukningen af fabrikken i 2006 blev der hvert år deponeret 45.000 m3 jord - nok til at fylde 10 olympiske svømmebassiner. Og gennem de godt 120 år er det ca. 40 ha store område hævet, så det i dag ligger 10 meter over havets overflade.

Når du går rundt i området, så hold dig til stierne, og lad være med at gå hen til bassinkanterne. De er meget stejle, og kan være skrøbelige.

Jordbassinerne i Assens