icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Ældreråd

Assens Ældreråd er et selvstændigt og selvstyrende råd, som ikke er underlagt Assens Kommune. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt og beskæftiger sig med spørgsmål, som har betydning for alle over 60 år.

Valg til Ældrerådet 2021

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til Ældrerådet. Valget holdes samme tid og sted som Kommunal- og Regionsrådsvalget.

Assens Ældreråd mødes den 3. tirsdag i hver måned kl. 09:00 på Assens Rådhus.

Ældrerådets formål er:

  • At rådgive i alle spørgsmål, der vedrører ældre.
  • Medvirke til at skabe debat om emner, der vedrører ældre.
  • Komme med forslag, der har betydning for kommunens ældre.
  • Samarbejde med Byrådet om en ældrepolitik, der tager hensyn til selvbestemmelse og medindflydelse for de ældre.

Høring:

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag og forhold, der vedrører kommunens ældre.
For at sikre ældrerådets funktion skal rådet høres i god tid, inden kommunen træffer beslutninger, der vedrører ældre.

Ældrerådets medlemmer er:

Anne-Marie Gejel - formand
Østergade 3 
5492 Vissenbjerg 
Tlf. nr.: 81 74 19 05
Mail: amgej@assens.dk 

Dorthe Bagge - næstformand,
Helge Jensen - sekretær,
Ole Thøgersen - kasserer,
Astrid Nissen,
Mogens Johansen,
Ole Lyager,
Hanne Boutrup,
Vakant.