icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Ældreråd

Assens Ældreråd er et selvstændigt og selvstyrende råd, som ikke er underlagt Assens Kommune. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt og beskæftiger sig med spørgsmål, som har betydning for alle over 60 år.

Assens Ældreråd mødes den 3. tirsdag i hver måned kl. 9:00 på Assens Rådhus.

Ældrerådets formål er:

  • At rådgive i alle spørgsmål, der vedrører ældre.
  • Medvirke til at skabe debat om emner, der vedrører ældre.
  • Komme med forslag, der har betydning for kommunens ældre.
  • Samarbejde med Byrådet om en ældrepolitik, der tager hensyn til selvbestemmelse og medindflydelse for de ældre.

Høring:

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag og forhold, der vedrører kommunens ældre.
For at sikre ældrerådets funktion skal rådet høres i god tid, inden kommunen træffer beslutninger, der vedrører ældre.

Medlemmer

Jørgen Nyberg Larsen – Formand
Bøgevej 112
5683 Haarby
Telefon: 27 24 56 91
Mail: jnl@lf.dk

Hanne Hemmingsen - Næstformand
Mogens Johansen – Sekretær
Ole Thøgersen – Kasserer
Lone Wadowski
Tonny Stenkilde
Ditte Henriksen
Pia Mandrup Nygaard
Maibritt Rasmussen