Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Sagsbehandling i Assens Kommune Værdigrundlag for god sagsbehandling

Værdigrundlag for god sagsbehandling

”Vi vil skabe gode rammer for borgernes mulighed for at have en sund levevis og en høj livskvalitet” (Vision 2018)

I Assens Kommune arbejdes der løbende med at øge kvaliteten i sagsbehandlingen og skabe bedre relationer mellem borger og sagsbehandler, så borgerne  oplever ”gode sagsbehandlingsforløb” – uanset udfaldet af sagsbehandlingen.

Byrådet vedtog i 2015 et Værdigrundlag for god sagsbehandling, som blev udarbejdet på baggrund af et udviklingsarbejde med deltagelse af borgere, Handicapråd samt medarbejdere og ledere fra forskellige myndighedsområder. Det indeholder følgende fem værdier:

Krav og forventninger til sagsbehandlerfunktionen inden for velfærd og borgerservice

1. Vi møder borgeren som et helt menneske

Det betyder, at vi

 • ser og lytter
 • anerkender og har forståelse for borgerens livssituation
 • samarbejder med borgeren om mulige løsninger
 • Arbejder motiverende og har fokus på borgerens ressourcer

2. Vi vil en kommunikation, der skaber tillid og tryghed

Det betyder, at vi

 • skriver og taler i et tydeligt, let forståeligt, ligeværdigt og venligt sprog
 • medinddrager og informerer borgeren løbende i sagsbehandlingen

3. Vi afstemmer forventninger mellem borger og sagsbehandler

Det betyder, at 

 • vi skaber tydelighed i sagsbehandlingsforløb
 • borgerens og kommunens forventninger gøres klare og forståelige fra opstart af hvert sagsbehandlingsforløb
 • medinddragelse skal give borgeren en aktiv rolle i eget sagsforløb

4. Vi tænker og handler i helheder

Det betyder, at vi

 • arbejder sammenhængende og tværfagligt
 • sikrer en koordinerende indsats
 • oplyser borgeren om muligheder

5. Vi vil ordentlighed

Det betyder, at vi

 • møder borgeren med respekt og tillid
 • er åbne og ærlige i samarbejdet medborgeren

 

 

 

 

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links