Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Puljer og støtte Udviklingspuljen

Udviklingspuljen

Formål

Udviklingspuljen har til formål at understøtte nye initiativer, der tilbydes af etablerede folkeoplysende foreninger eller selvorganiserede grupper, og som understøtter fællesskaber, at flere bevæger sig mere samt mental og fysisk sundhed.

 

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger eller selvorganiserede grupper.

 

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsudvikling, nye initiativer, nye foreninger, projekter med et folkeoplysende sigte.
Der kan søges tilskud til opstart af ny initiativ i en forening, f.eks. uddannelse og materialer. Udviklingsarbejdet skal give deltagerne medindflydelse på initiativet, ligesom det skal skabe et fællesskab for deltagerne med udgangspunkt i initiativet. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at hele udviklingspuljen eller dele af puljen, skal anvendes til udvalgte indsatsområder.

 

Ansøgning

Indhold:

 • Ansøgers/forenings navn, adresse og cvr.nr.
 • Begrundelse for ansøgningen.
 • Formål.
 • Målgruppe.
 • Beskrivelse af idéen, initiativet, aktiviteten.
 • Forventet resultat.
 • Budget, herunder finansiering.
 • Udgiftsposter.
 • Beløbets størrelse.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger kan indsendes løbende.

Ansøgningen sendes til: kulturogfritid@assens.dk

Behandling af ansøgningen: Ansøgningen behandles i Folkeoplysningsudvalget og foreningen får svar fra afdelingen Plan og Kultur. Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering af den enkelte ansøgning.


Regnskab

Der aflægges regnskab for udbetalte tilskud og en kort evaluering senest 3 måneder efter projektets afslutning.

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links