Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Puljer og støtte Teaterrefusion

Teaterrefusion

Børneteater og opsøgende teater

Kommunale institutioner og en række ikke-kommunale institutioner kan ansøge om at få refusion fra staten ved indkøb af børneteater og opsøgende teater. Der ansøges via platformen www.teaterrefusion.dk. Ansøgning skal indsendes senest 30 dage efter opførelsen af en forestilling. Refusionen udbetales straks efter godkendelsen af en ansøgning.

Ansøgningsproceduren er forskellig for kommunale og ikke-kommunale institutioner. Herunder kan I læse om, hvad I særligt bør være opmærksomme på i den forbindelse.

Kommunale institutioner

Alle kommunale institutioner, der indkøber refusionsgodkendte teaterforestillinger, kan få refunderet 50% af forestillingsprisen ekskl. moms. Assens Kommune har udarbejdet en trin for trin-guide til ansøgningsproceduren. Du kan se guiden nederst på siden.

Vær navnlig opmærksom på følgende:

 • Institutionerne skal selv indberette køb af forestillinger gennem den digitale ansøgningsplatform www.teaterrefusion.dk. Indberetning kræver login, som tildeles af Assens Kommunes overordnede administrator af ordningen. Se vores trin for trin-guide via ovenstående link.
 • Forestillingerne indberettes, efterhånden som de opføres - og senest 30 dage efter opførelsen!
 • Det givne refusionsbeløb overføres til institutionens konto kort efter indberetningen af hver opført forestilling.

Ikke-kommunale institutioner

En række ikke-kommunale institutioner kan ligeledes få refunderet en del af indkøbsprisen for refusionsgodkendte forestillinger. Refusionsprocenten udgør op til 50% af forestillingsprisen, men kan blive reduceret, hvis der er stor søgning til refusionspuljen. Refusionsprocenten for ikke-kommunale institutioner fastsættes to gange årligt for det kommende halvår.

På hjemmesiden www.teaterrefusion.dk findes en udførlig vejledning til ansøgningsproceduren, samt en oversigt over hvilke ikke-kommunale institutioner der kan søge teaterrefusion. Det drejer sig om en række ungdomsuddannelser, private skoler og private daginstitutioner.

Kommunale institutioner

Trin 1

Tjek, at den forestilling, I ønsker at købe, er refusionsberettiget. I kan tjekke forestillingen på produktion.scenen.dk eller kontakte kulturkonsulent Katrine West i Plan og Kultur.

Trin 2

For at Assens Kommune kan modtage refusion og overholde Indenrigsministeriets konteringsregler, er det vigtigt, at der er to psp-elementer til rådighed: et til udgifter og et til refusionsindtægter. Disse psp-elementer skal bruges specifikt til teater. Er I i tvivl om, om I har de rigtige psp-elementer til rådighed, eller om I skal have oprettet disse, kontaktes den økonomikonsulent, der er tilknyttet jeres område.

Trin 3

I bestiller forestillingen hos teatret og sikrer jer, at de informationer, I skal bruge, når I søger om refusion (trin 4) fremgår tydeligt af den faktura, teatret sender jer.

Trin 4

Senest 30 dage efter forestillingens opførelse ansøger I om refusion via hjemmesiden www.teaterrefusion.dk/.

Før I søger om refusion første gang, skal en af jeres medarbejdere have tildelt en rolle og et login på www.teaterrefusion.dk/. Lise Christoffersen i Plan og Kultur er Assens Kommunes overordnede administrator på
området og kan oprette jer i systemet.

For at indberette en forestilling følger I følgende trin:

 • Log ind på profilen
 • Gå ind under ansøgninger
 • Tryk på opret ansøgning
 • Fremsøg forestillingen og vær opmærksom på sæsonen
 • Indtast spilledato(er)
 • Indtast pris ekskl. moms
 • Indtast eventuelle entreindtægter
 • Vedhæft bilag i form af faktura. Hvis kommunens udgifter er på 200.000 kr. eller derover, skal der sammen med fakturaen vedlægges dokumentation i form af kontoudtog.
 • Indtast publikumstal (optalt eller skønnet)
 • Indsend ansøgning

Ansøgningen behandles inden for 30 dage. Refusionsbeløbet udbetales til kommunens NemKonto.

Vær opmærksomme på:

 • at det er vigtigt, at I overholder ansøgningsfristen på 30 dage efter forestillingens opførelse
 • at I skal huske at tælle publikum
 • at refusionsordningen kun gælder booking af hele forestillinger, og altså ikke enkeltbilletter
 • at hvis der er entré eller andre indtægter forbundet med den bestilte forestilling, fratrækkes disse indtægter, før refusionen beregnes. Sagt på en anden måde: Der ydes kun refusion for 50% af nettoudgiften ekskl. moms.

Trin 5

Når refusionen modtages, bogføres denne som en indtægt på det psp-element, der er oprettet til refusionsindtægter. Hvis der opstår spørgsmål til, hvordan den rette konteringspraksis er, så kontakt jeres tilknyttede økonomikonsulent for vejledning.

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links