Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Puljer og støtte Pulje til støtte af eliteidrætsudøvere

Pulje til støtte af eliteidrætsudøvere

Formål

Puljen har til formål at give eliteidrætsudøvere mulighed for økonomisk støtte i forbindelse med deltagelse i nationale eller internationale konkurrencer.

 

Hvem kan søge?

 • Godkendte folkeoplysende foreninger, som har hjemsted i Assens Kommune og som er medlem af DGI eller et specialforbund under DIF. Der kan søges om tilskud til holdfællesskaber eller enkeltpersoner.
 • Enkeltpersoner bosat i Assens Kommune, som ikke har mulighed for at dyrke idrætten på deres niveau i Assens kommune, men dyrker den i en anden kommunes folkeoplysende forening, som er medlem af DGI eller et specialforbud under DIF.

Det er en forudsætning, at idrætsudøveren dyrker idræt på internationalt eller højeste nationale niveau.

 

Hvad kan der søges tilskud til?

 • Hotelpakke
 • Rejseudgifter
 • Deltagergebyr
 • Tøjpakker
 • Personlige rekvisitter og udstyr

Udgifterne skal være direkte relateret til konkurrencedeltagelsen. Det er muligt for ansøger at søge støtte flere steder fra, men den samlede bevilling må ikke overstige 100% af egenbetalingen.

Ansøgninger fra eliteidrætsudøvere under 25 år vil blive prioriteret.

 

Ansøgning

Indhold:

 • Ansøgers navn, adresse og tilknyttet forenings navn.
 • Begrundelse for ansøgningen.
 • Formål.
 • Budget, herunder finansiering.
 • Udgiftsposter.
 • Beløbets samlede størrelse.

Ansøgningsfrist: Puljen er opbrugt for 2024

Ansøgning sendes til: kulturogfritid@assens.dk

Behandling af ansøgning: Ansøgninger forelægges Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse til vurdering. Afdelingen for Plan og Kultur giver ansøger svar. Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering.

 

Regnskab

Der aflægges regnskab for udbetalte tilskud og en kort evaluering senest 3 måneder efter konkurrencens afslutning.

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links