Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Puljer og støtte Pulje til klubhuse 2024

Pulje til klubhuse 2024

2. runde

Formål

Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte til renoveringsopgaver eller om- bygninger af klubhuse.


Hvem kan søge?

  • Klubhuse, foreningen selv ejer. Foreningen skal være godkendt efter folkeoplysningsloven og modtage tilskud efter de gældende principper efter folkeoplysningsloven.
  • Foreninger i kommunalt ejede klubhuse/træningssteder kan søge.
  • Lokalhistoriske arkiver kan søge, hvis lokalerne er foreningsejede eller kommunale.

Arbejdet må ikke være påbegyndt inden tilsagn om bevilling.


Hvad kan der søges tilskud til?

  • Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til opfyldelse af målene i Assens Kommunes Vision 2030 og Klimastrategien om nedbringelse af CO2 udledningen. Det kan blandt andet omhandle nedbringelse af driftsudgifter til forbrug (lys, vand, varme m.v.) og energirigtig vedligehold af bygninger.
  • Renoveringsopgaver.
  • Klimatilpasning herunder kloakseparering – også på lejet grund hvor foreningen ejer bygningerne.

Projekter der omfatter energioptimering af bygningerne og derved nedbringer driftsudgifter til forbrug bliver prioriteret frem for renoveringsopgaver. Der er en forventning om, at der anvendes frivillig arbejdskraft i forbindelse med projektet, hvor det er muligt.

I det omfang der er opnået støtte fra Pulje til klubhuse, kan der ikke opnås støtte fra andre kommunale anlægspuljer.
Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter.

Foreningsejede klubhuse
Der kan støttes med op til 70% af udgifterne, både til opgaver med og uden autorisation.

Kommunalt ejede klubhuse/træningssteder
Renoveringer i kommunalt ejede klubhus/træningssteder støttes med 100 %. Det forventes dog, at foreningerne/brugerne deltager mest muligt i renoveringen, f.eks. med maleropgaver.
Ved bevillingen tages der højde for, om klubhuset er momsregistreret.
Foreningen skal selv, eller fra anden ekstern side, finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af puljen.


Ansøgning

Indhold: Se indhold i ansøgningsskema Ansøgning-Pulje-til-klubhuse-2024--2.-runde.doc.

Ansøgningsfrist: 2. juni 2024

Ansøgning sendes tilkulturogfritid@assens.dk

Behandling af ansøgning: Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om bevillinger på møde i juni måned. Svar på ansøgninger sendes ud i løbet af juni måned 2024.

Når et projekt, hvortil der er bevilget tilskud, har opnået den samlede finansiering, skal ansøger meddele datoen for igangsætning af projektet til Plan og Kultur. Tilskud udbetales herefter forud.

Den samlede finansiering skal være tilvejebragt og dato for igangsætning af projektet skal være meddelt Plan og Kultur inden den 31. december 2025. Bevillingen bortfalder, hvis fristen ikke kan overholdes.Regnskab

Ansøger skal føre et regnskab for projektet. Regnskabet skal revideres af ansøgers sædvanlige revision.

Bevillingen skal være anvendt til det ansøgte formål og regnskab skal være indsendt til Plan og Kultur senest 1. april 2026. Beløb, der ikke er anvendt til det ansøgte formål, skal betales tilbage.

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links