Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Puljer og støtte Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelse

Assens Kommune udmønter årligt kommunale og statslige puljemidler til byfornyelsesindsatser i mindre byer og i det åbne land. 

Midlerne kan anvendes til følgende initiativer under byfornyelsesloven:

  • Strategisk områdefornyelse af offentlige byområder og rekreative arealer
  • Strategiske opkøb af faldefærdige ejendomme til nedrivning
  • Strategiske nedrivninger at faldefærdige boliger i byzone og landzone
  • Strategiske nedrivninger af erhvervsbygninger, dog alene i byzone
  • Indretning af byrum efter nedrivning af bygninger
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
  • Udvendig istandsættelse af boliger, herunder energiforbedringer
  • Udvendig istandsættelse af forsamlingshuse 

Bygningsejere kan søge støtte iht. ovenstående anvendelser. Ansøgere skal kort beskrive det ønskede støtteprojektet samt udfylde det relevante ansøgningsskema med økonomiske overslag på de forventede omkostninger. 

Der skal ved ansøgninger om støtte til nedrivning og oprydning, ikke fremsendes økonomisk overslag, da kommunen via en fuldmagt påtager sig opgaven, som bygherres repræsentant overfor nedrivnings entreprenør. Tildeling af støtte til nedrivning og oprydning vil ske ud fra en konkret vurdering af projektets synlige potentiale for forbedring og forskønnelse af området.

Aktuel ansøgningsfrist: 1. april 2024

Retningslinjer og ansøgningsskemaer for landsbyfornyelsesmidler ses nedenstående.

Bemærk venligst at støtte iht. byfornyelsesloven ikke kan gives til allerede påbegyndte eller afsluttede anlægsopgaver og at alle støttesager kræves udsat i konkurrence. 

Yderligere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen at kontakte Arkitekt Peter Rask på telefon nr.: 64 74 64 68 eller Team Plan på telefon nr. 64 74 75 20   

 

 

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links