Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Puljer og støtte Kulturpuljen

Kulturpuljen

Kulturpuljens formål er at støtte kulturaktiviteter, som bidrager til realiseringen af KULTUR SOM DRIVKRAFT - Assens Kommunes Kulturpolitik og Kulturstrategi - og som understøtter kulturpolitikkens ambitioner.

Hvem, hvad, hvor?

Kulturpuljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger, organisationer, grupper - og i særlige tilfælde enkeltpersoner.
Der kan søges støtte til

  • aktiviteter og events, der bygger på samarbejder om kulturstrategiens tre temaer: 1) Musik, sang og scenekunst 2) Madkultur 3) Billedkunst. Dette område har højest prioritet.
  • andre aktiviteter og events, der bidrager til at realisere de øvrige ambitioner i kulturpolitikken.
  • dækning af rejseudgifter på op til 500 kr. pr. person til rejser til Assens Kommunes to officielle venskabskommuner, Ljusdal og Amt Oeversee.

Aktiviteterne skal afholdes i Assens Kommune, og der skal være offentlig adgang. Undtaget fra dette er rejser til venskabskommuner. Der kan ikke søges støtte til aktiviteter, der er afholdt, før ansøgningen har kunnet behandles i henhold til de tidsrammer, der fremgår af retningslinjerne for puljen.

Retningslinjer og ansøgningsmateriale

Det politiske udvalg har udstukket et sæt retningslinjer for tildeling af støtte fra Kulturpuljen 2024. I retningslinjerne kan du læse mere om formålet med puljen og om, hvad der lægges vægt på, når ansøgningerne bedømmes. Du bør læse retningslinjerne, inden du skriver din ansøgning. Link til retningslinjerne finder du nederst på denne side. Bemærk, at den samme aktivitet ikke kan opnå støtte fra flere puljer på kultur- og lokalsamfundsområdet i samme kalenderår.

Ansøgningsskema skal altid benyttes. Desuden skal et obligatorisk budgetbilag med oversigt over forventede udgifter og indtægter for aktiviteten medsendes. Foreninger skal desuden medsende seneste godkendte regnskab. Derudover kan andre relevante bilag vedlægges. Link til ansøgningsskema og budgetbilag finder du nederst på denne side.

Vær opmærksom på, at når en aktivitet har fået økonomisk støtte fra Assens Kommune, skal det tydeligt fremgå af alt pr-materiale for aktiviteten.

Ansøgningsfrister og behandling af ansøgningerne

Der skelnes mellem ansøgninger på over 5.000 kr., ansøgninger på op til 5.000 kr., og ansøgninger vedrørende rejser til venskabskommuner.

Der er forskellige ansøgningsfrister, procedurer og ansøgningsformularer for de forskellige kategorier af ansøgninger.

  • Til ansøgninger om beløb på over 5.000 kr. er der kun én årlig ansøgningsfrist, som vedrører ansøgninger for hele det kommende kalenderår. For ansøgninger vedrørende 2024 er ansøgningsfristen 1. november 2023, med forventet behandling på Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalgets møde i januar 2024.

  • Til ansøgninger om beløb på op til 5.000 kr. er der løbende ansøgningsfrist. Ansøgningerne behandles administrativt efter de politisk udstukne retningslinjer. Der må forventes svartid på op til en måned. Afgørelserne fremlægges for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

  • Ansøgninger om støtte til transportudgifter vedrørende rejser til Assens Kommunes venskabskommuner Ljusdal og Amt Oeversee har løbende ansøgningsfrist og behandles administrativt.


Ansøgningsmateriale

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links