Skip til hoved indholdet

Vær med til at sætte kursen for den nye klimastrategi

Den 19. juni 2024 er der klimatopmøde i Assens Kommune - som afsæt til arbejdet med den nye klimastrategi 2025. Vi skal drøfte, hvordan vi sammen reducerer CO2-udledningen- og alle input er vigtige. Derfor inviteres både virksomheder, aktører, lokalråd, borgere og politikere under titlen ”Fælles om Klimaet”.

I 2020 indledte Assens Kommune et ambitiøst klimaarbejde, ved at indgå i DK2020 samarbejdet, og fik som en af de første 20 kommuner en C40 certificeret klimastrategi. Denne strategi skal nu revideres, og vi vil derfor gerne invitere alle med til at med til at drøfte, hvordan vi sammen skaber en mere klimavenlig fremtid. 

”Som klimakommune har vi et stort fokus på, hvordan vi kan nedbringe CO2-udledningen inden for vores geografiske område. Strategien sætter rammen og retningen for, hvordan vi sammen skal nå i mål med en mere klimavenlig fremtid og derfor er det væsentligt at vi udvikler strategien i samarbejde med aktører i kommunen og får et fælles afsæt” fortæller borgmester Søren Steen Andersen

”Der er ingen, der er i tvivl om, at vi står i en klimakrise og at det er vigtigt, at vi får skabt nogle handlinger. Alle brancher og aktører skal tænke klimaindsatser ind i hverdagen for at vi når målet om at blive CO2 neutrale på sigt. Jeg håber, at mange vil deltage på mødet og bidrage”, siger Jens Jakobsen, formand for Miljø, Teknik og Planudvalget.

Mødet indledes med tre inspirerende oplæg fra:

Efter en kort pause med lette forfriskninger er der to runder paneldialoger, hvor deltagerne har mulighed for at give direkte input til, hvad de synes er vigtigt for den nye klimastrategi om følgende emner: Energi og forsyning, virksomheders engagement i klima, landbrug og arealanvendelse, transport og hverdagens forbrug. Hver paneldebat har tre eksperter.

”Samarbejde er afgørende for at lykkes med at skabe en mere klimavenlig fremtid. Vi håber derfor, at vores aktører og samarbejdspartnere har lyst til at inspirere og dele erfaringer under paneldebatten. Input fra dagen er med til at lægge grobund for et fortsat givende klimasamarbejde” fortæller klimakoordinator Sanne Munk Doll.

Fakta

Tid og sted for Fælles om Klimaet

Helnæsvej 9, 5631 Ebberup- Signatur Hotel Gl. Avernæs

Kl. 16.00 - 19.15

Mødet kræver tilmelding,

Tilmeldingsfristen er 11. juni 2024.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links