Skip til hoved indholdet

Vær med til at gøre en forskel for vandnaturen på Havets Dag!

Den 8. juni 2024 planter projekt Kysthjælper ålegræs i Lillebælt ved Torø Vig syd for Assens og i Horsens Fjord – denne gang som en del af et landsdækkende initiativ.

”Ambitionen er, at vi sammen får udplantet mellem 3.000 og 5.000 ålegræsskud i Lillebælt, som på sigt kan være med til at optage næringsstof og fungere som levested for mange af havets levende væsner”, fortæller Søren Bay, biolog i Assens Kommune

Assens Kommune er en af de kommuner, der sammen med Horsens Kommune er med i Projekt Kysthjælper, som arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder.

”Ålegræs er vigtig for mange fisk og smådyr. Der er langt flere fisk i et område med ålegræs end på den bare sandbund. Det er vigtigt for at fremme biodiversiteten, at vi har ålegræs. Et projekt som Kysthjælper sætter fokus på de udfordringer der er i vores havområder. For 30 år siden begynde frivillige at restaurere vandløb, nu er turen kommet til at vi arbejder med nogle af de kystnære områder,” forklarer Søren Bay.

Udplantningerne foregår over hele landet

I år indgår Projekt Kysthjælper i en større, landsdækkende indsats. På Havets Dag den 8. juni 2024 vil flere frivillige, foreninger, organisationer og dykkere nemlig plante ålegræs i havet på i alt 32 lokationer i hele Danmark, som led i projektet Det store Ålegræsinitiativ.

”Vi stiller op med Kysthjælpers frivillige og gennemfører udplantning af ålegræs i både Horsens Fjord og Lillebælt ved Assens. Desuden er Kysthjælper med til at uddanne frivillige nøglepersoner i tiden op til den store udplantningsdag”, fortæller Erik Haar Nielsen, havbiolog og projektleder i Kysthjælper.

Det er Tænketanken Hav, der står bag Det Store Danske Ålegræsinitiativ. Et 3-årigt projekt, som vil involvere og mobilisere danskerne til at deltage i arbejdet med genopretning af Danmarks havnatur. Projektet samarbejder med forskere fra Syddansk Universitet og er støttet af Nordea-fonden.

”Det er et ambitiøst initiativ, som vi bakker op om, fordi vi mener, der skal turbo på arbejdet med at udplante ålegræs i det kystnære havmiljø. Fisk og bunddyr mangler akut gode levesteder i havet, alt imens havmiljøet er ved at kollapse på grund af flere årtiers forurening, overfiskeri og fiskeri med bundskrabende redskaber”, mener Erik Haar Nielsen.

Du kan også være med!

Som frivillig kan du hjælpe på land med at gøre de friskhøstede ålegræsskud klar, og hvis du er dykker, kan du hjælpe med at plante skuddene i havbunden.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er støttet af VELUX Fonden. En række forskningsinstitutioner, kommuner (herunder Assens Kommune) og NGO’er er partnere i projektet.

Fakta

  • Det Store Ålegræsinitiativ er lanceret af Tænketanken Hav i samarbejde med Biologisk Institut på SDU, og løber i perioden 2024-2026.
  • Projektet er finansieret af Nordea Fonden.
  • Formålet med projektet er at aktivere frivillige danskere til at transplantere ålegræs på en årlig udplantningsdag. I 2024 finder denne dag sted den 8. juni, hvor der vil blive foretaget transplantationer på 32 lokaliteter rundt om i landet.
  • Projektet er et citizen science-projekt, hvor frivillige bliver oplært til at være ansvarlige for transplantation og monitering af ålegræs. Frivillige teamledere har ansvaret for de enkelte lokaliteter og bliver oplært i anlæg og monitering under en intensiv træningsweekend. Undervisningsmaterialet er udviklet baseret på Center for Marin Naturgenopretnings retningslinjer med fokus på korrekt og bæredygtig udførsel af transplantationerne.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links