Skip til hoved indholdet

Robotter doserer medicinen og skaber mere tid til pleje- og omsorgsopgaver

Ifølge nye tal fra Region Syddanmark ligger Assens Kommune højt på listen over syddanske kommuner med flest borgere på såkaldt dosispakket medicin. Og topper listen på Fyn. Det gavner både patientsikkerheden og frigiver tid til andre opgaver for medarbejderne på social- og sundhedsområdet. Årsagen skal findes i kommunens målrettede ansættelse af to farmakonomer og et godt samarbejde med de praktiserende læger.

En rulle med små poser indeholdende præcis den mængde medicin, som man skal tage på et bestemt tidspunkt af dagen, er omdrejningspunktet for den særlige indsats, der blev sat i gang i Assens Kommune i 2021. Her ansatte kommunen to farmakonomer under sygeplejen med det klare mål at identificere hvilke borgere, der med fordel kunne overgå til dosispakket medicin – og altså lade robotter løse opgaven. Det er nemlig ikke alle typer medicin, der egner sig til at blive dosispakket, ligesom det kræver, at borgerens medicinering er stabil. Og derfor er farmakonomernes viden afgørende.

”I Social og Ældreudvalget er vi ambitiøse i forhold til at bringe velfærdsteknologien i spil, fordi det er et af de tiltag, der kan sikre, at vores medarbejdere i fremtiden har tid til at løse de opgaver, der kun kan løses af et menneske. Vi har i flere år haft fokus på dosispakket medicin, og i dette tilfælde går velfærdsteknologien hånd i hånd med en høj faglighed hos vores medarbejdere. Derfor er vi særlig stolte af resultatet”, siger formand for Social og Ældreudvalget i Assens Kommune, Poul-Erik Svendsen.

-Helt lavpraktisk betyder det, at vi som farmakonomer tager en snak med de borgere, som vi kan se er på en stabil medicinering, der er egnet til at blive dosispakket. Hvis borgeren samtykker, kontakter vi lægen med et ønske om at overgå til dosispakning. Herefter sender den praktiserende læge en recept videre til apoteket, som så får dosispakket medicinen ved hjælp af en robot, forklarer farmakonomer Rikke Weiss og Pernille von Essen.

”I Social og Ældreudvalget er vi ambitiøse i forhold til at bringe velfærdsteknologien i spil, fordi det er et af de tiltag, der kan sikre, at vores medarbejdere i fremtiden har tid til at løse de opgaver, der kun kan løses af et menneske. Vi har i flere år haft fokus på dosispakket medicin, og i dette tilfælde går velfærdsteknologien hånd i hånd med en høj faglighed hos vores medarbejdere. Derfor er vi særlig stolte af resultatet”

Poul-Erik Svendsen, formand for Social og Ældreudvalget i Assens Kommune

Patientsikkerhed, ressourcer og medicinspild

Der er flere fordele for både borgeren og ældreplejens medarbejdere ved at lade en robot udføre arbejdet. Dels laver robotten færre fejl, hvilket gavner patientsikkerheden og dels er der mange ældre, der synes det er lettere at holde styr på medicinen, når den er doseret i en rulle. Og i hjemmeplejen er løsningen med til at frigive ressourcer.

- Farmakonomerne har en omfattende viden omkring medicin, virkning og bivirkninger. Dette giver dem et naturligt blik for at spotte om medicinen som borgeren får, er egnet til at blive pakket af en robot. Herudover har farmakonomerne opbygget en vigtig relation til de praktiserende læger og fungerer også som sparringspartner herfor ved behov. Farmakonomernes store viden omkring medicin deles ud til gavn både for borgerne samt til kollegerne i deres daglige arbejde. På den måde er farmakonomerne med til at højne patientsikkerheden for borgerne og højne fagligheden hos deres kolleger, forklarer leder af Sygeplejen Assens, Rie Fogedgaard Sejr

Rasmus Egede er privatpraktiserende læge i Glamsbjerg og medlem af det kommunalt-lægelige udvalg (KLU). Han ser farmakonomernes arbejde som en gevinst for lægehusene, fordi de samler og deler deres viden og bygger bro mellem læge og borger.

- Når vi modtager en korrespondance fra farmakonomerne ved vi, at de har styr på, hvorvidt patienten er kandidat til dosispakket medicin. Det gavner både patientsikkerheden og mindsker medicinspild, fordi der dosispakkes til 14 dage og dermed skal der ikke kasseres ret mange doser, hvis medicinen seponeres. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil bliver mere udbredt i takt med, at den information kommer ud til både kommuner og læger, siger han.

For borgere i ældreplejen, der tager mere kompleks medicin, som ikke egner sig til dosispakning fx fordi, den er lysfølsom, foretages doseringen fortsat af kommunens sygeplejersker.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links