Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Nyt fra Assens Kommune Nyheder og pressemeddelelser Kommune samler alle hjemmeplejens fagligheder - borgerne skal opleve nærhed og kontinuitet

Kommune samler alle hjemmeplejens fagligheder - borgerne skal opleve nærhed og kontinuitet

Assens Kommune har netop nået en afgørende milepæl i arbejdet med at ruste hjemmeplejen til en fremtid præget af en markant stigning i antallet af +80 årige, vigende arbejdskraftudbud og stigende faglig kompleksitet. Kommunen er nemlig i mål med at etablere tværfaglige teams i samtlige hjemmeplejegrupper. Med i hvert team er også en visitator – der dermed er rykket ud af Rådhuset for at træffe beslutninger tæt på borgeren og i et nyt samspil med kollegerne.

Assens Kommune har siden 2021 arbejdet med at nytænke hjemmeplejen under titlen ’Morgendagens Hjemmepleje’, og det har betydet store forandringer i måden hjemmeplejen organiseres på. Fundamentet i Morgendagens Hjemmepleje består af mindre og tværfaglige teams i hver af de seks hjemmeplejegrupper i kommunen.

De tværfaglige teams er nu i fuld funktion og består af både Social- og Sundhedshjælpere og –assistenter, sygeplejersker, rehabiliteringsterapeuter, hjælpemiddelterapeuter, visitatorer og ufaglærte. De møder ind samme sted og spiller ind med hver deres faglighed og viden. Målsætningen er en hjemmepleje med mindst muligt bureaukrati og størst mulig livskvalitet for den enkelte borger.

- I Morgendagens Hjemmepleje tager vi udgangspunkt i borgerens egne ønsker, drømme og aktuelle behov. Det sker ved, at myndighedsbeslutningerne træffes tæt på borgeren, og ved at borgeren får en god tværfaglig rehabiliterende støtte i at mestre eget liv. Samtidig oplever borgeren, at det er kendte medarbejdere, der kommer i hjemmet. Det sikrer vi med den nye struktur, hvor alle faggrupper er tæt på hinanden og tæt på borgeren, siger formand for Social og Ældreudvalget i Assens Kommune, Poul-Erik Svendsen.

For medarbejderne i hjemmeplejen betyder den nye måde at organisere arbejdet på, at deres faglige kompetencer skal anvendes meget mere i hverdagen gennem frihed og tillid - og samtidig højnes indflydelsen på egen arbejdsdag.

I Morgendagens Hjemmepleje tager vi udgangspunkt i borgerens egne ønsker, drømme og aktuelle behov. Det sker ved, at myndighedsbeslutningerne træffes tæt på borgeren, og ved at borgeren får en god tværfaglig rehabiliterende støtte i at mestre eget liv. Samtidig oplever borgeren, at det er kendte medarbejdere, der kommer i hjemmet. Det sikrer vi med den nye struktur, hvor alle faggrupper er tæt på hinanden og tæt på borgeren.

Poul-Erik Svendsen, formand for Social og Ældreudvalget i Assens Kommune

- Det er en markant forskel fra hjemmeplejen tidligere, hvor minutstyrede kørelister og tunge arbejdsgange fyldte hverdagen mere. Ved at etablere mindre og tværfaglige teams, hvor også visitator er tæt på borgeren, sikrer vi, at den rette hjælp bliver iværksat hurtigere, siger chef for Ældre og Rehabilitering, Stine Dideriksen.

Assens Kommune mærker interesse for Morgendagens Hjemmepleje udefra - med besøg af flere kommuner, KL og VIVE, som har ønsket at høre om de hidtidige resultater og planerne for yderligere forandringer i hjemmeplejen. Dertil er der aktuelt Ph.d-studerende, som anvender hjemmeplejen som genstandsfelt, ligesom UCL i forbindelse med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere iværksætter følgeforskning.

-Jeg oplever ledere og medarbejdere arbejde motiveret med udviklingen, hvor mange vaner skal ændres. Vi forventer selvfølgelig en stor indsats, og jeg kan kun sige, at det leveres der også. Det betyder, at vi har taget et stort skridt, som danner et rigtig godt grundlag for hjemmeplejen fremover, slutter Stine Dideriksen.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links