Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Nyt fra Assens Kommune Nyheder og pressemeddelelser Indgået aftale mellem Assens Kommune og City Camp Assens Strand lover godt for byens campinggæster

Indgået aftale mellem Assens Kommune og City Camp Assens Strand lover godt for byens campinggæster

Assens Kommune og City Camp Assens Strand A/S har indgået en aftale vedrørende campingpladsen i Assens by.

Borgmester Søren Steen Andersen glæder sig over, at det er lykkes at indgå en aftale, som årligt styrker antallet af overnattende gæster i Assens by med helt op til 80.000.

- Jeg vil gerne anerkende det intensive arbejde og den store vilje, der er udvist fra begge parter, til at finde de gode løsninger inden for de rammer, der nu en gang er mulige. Sagen og aftaleudkastet overgår nu til politisk behandling i Byrådet. Her ser jeg frem til sammen med mine kolleger i Byrådet at få mulighed for at behandle aftaleudkastet på vores byrådsmøde på onsdag, siger Søren Steen Andersen og fortsætter:

- Vi ser ind i en meget spændende fremtid med videreudviklingen af campingpladsen til en topmoderne plads til gavn både for byens borgere, handelsliv, restaurationsliv, gæster og turister – men også til gavn for hele Fyn i forhold til at fremme turismen på øen. Et campingmæssigt fyrtårn harmonerer til fulde med den meget positive udvikling hele havneområdet gennemgår i disse år. Kulturkajen er netop åbnet. Vi har et fuldt finansieret Kyst- og Lystfiskercenter med forventning om + 30.000 besøgende årligt under opførelse, ligesom interessen for camping og udeliv er i massiv vækst på Fyn. De potentialer skal vi som kommune udnytte bedst muligt.

Også Gitte Blaabjerg, der sammen med Per Blaabjerg ejer campingpladsen, glæder sig over den indgåede aftale:

- Vi kan slet ikke få armene ned. Tænk at det er lykkes, at vores drøm gennem de sidste 10 år nu bliver til virkelighed. Vi skal bygge en helt ny campingplads lige midt i Assens by, lyder det fra Gitte Blaabjerg, der fortsætter:

- Vores største mission som campingejere er at styrke vores allerede gode samarbejde med Assens by yderligere. Nemlig ved at sørge for at vores skønne lille kystby med restauranter, caféer og seværdigheder får endnu flere gæster og butikkerne endnu flere kunder. En ting er helt sikkert, det bliver så spændende at kunne være med til for alvor at sætte Assens på landkortet, siger Gitte Blaabjerg.

Hun opfordrer derfor alle interesserede til at læse mere om udvidelsesplanerne for campingpladsen og processen for det på campingpladsens hjemmeside og facebookside.

Ny tunnel skal sikre adgang til sommerhusområdet

Som en del af den samlede aftale, opføres der en tunnel over en del af Næsvej på en ca. 65 m. lang strækning. Næsvej og tunnelen forbliver offentlig og skal sikre adgangsforholdene for biler, cyklister og gående samt renovation og beredskab til sommerhusområdet via Rylevej, ligesom tunnelen binder campingpladsens områder sammen.

Miljø-, Teknik- og Planudvalget samt Økonomiudvalget behandler sagerne om forslag til aftalen på ekstraordinære møder onsdag den 1. november med henblik på, at Byrådet på deres møde senere samme dag behandler sagerne.

Godkender Byrådet aftaleforslaget mellem Assens Kommune og City Camp Assens Strand A/S, betyder det, at campingpladsen forpligter sig til at sikre afværgeforanstaltninger af den forurenede jord på campingpladsen samt opføre tunnelen.

- Vi glæder os bare helt vildt til at komme i gang med vores fantastiske projekt og så at sige få skovlen i jorden. Derfor ser vi frem til Byrådets behandling af sagen på onsdag, hvorefter vi ser ind i en meget intensiv fase, hvor hele den store detaljeplanlægning af udviklingen af vores campingplads går i gang, siger Gitte Blaabjerg.

Økonomien

Den samlede økonomi til at sikre vej- og trafikforhold inkl. opførelse af tunnel samt afværgeforanstaltninger beløber sig til godt 21,2 mio. kr.

- Ved erhvervshandler som denne, påhviler der altid kommunen en række udgifter. Det kan fx være udgifter til anlæg af vej, kloakering, rundkørsler osv. Derfor har vi løbende ved de årlige budgetlægninger budgetteret med en række udgifter i forbindelse med etableringen af campingpladsen, siger Søren Steen Andersen.

Yderligere oplysninger - Assens Kommune

Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29 37 90 65
Kommunaldirektør Finn G. Johansen, tlf. 23 60 65 50

Yderligere oplysninger – City Camp Assens Strand A/S

Gitte Blaabjerg, ejer af City Camp Assens Strand A/S, tlf. 29 99 12 51

Fakta

Aftalen mellem Assens Kommune og City Camp Assens Strand A/S betyder:

 • Afværgeprojektet City Camp Assens Strand A/S sikrer afværgeforanstaltning. Afværgeprojektet består overordnet set af, at der udlægges membraner, der kan styre og reducere, at gas og kulbrinter siver op gennem arealerne. Oven på membranen lægges 1-1½ m. ren jord og øverst 0,25 m ren muld. Sundhedsstyrelsen har været hørt i forbindelse med tilladelsen.

 • Opførelse af tunnel på Næsvej Vejføringen til sommerhusområdet på Assens Næs var oprindeligt planlagt henover jordbassinerne og vil kræve tilladelse fra Kystdirektoratet. Dette har vist sig svært at realisere. Assens Kommune har derfor været i dialog med City Camp Assens Strand A/S om en alternativ vejføring.

  På den baggrund, etableres der en tunnel, der sikrer adgang til sommerhusområdet, ligesom campingpladsens arealer bindes sammen via en intern vej over tunnelen.

  Den rekreative sti rundt om campingpladsen ved stranden fastholdes som hidtil.

 • Campingpladsen
  Arealer: – Det samlede campingareal udgør nu 116.000 m2.

  Besøgstal: City Camp Assens Strand A/S forventer at kunne udvide pladsen med 500 standpladser. Der forventes 80.000 overnatninger på årsbasis.

Politisk behandling

Filter - Dato

fredag den 27. oktober 2023

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links