Skip til hoved indholdet

Hvem skal vinde prisen for årets klima- eller biodiversitetsindsats?

Nu kan du indstille de initiativer, du mener, der skal vinde prisen for årets klima- eller biodiversitetsindsats 2024. Vinderen får 10.000 kroner til det videre arbejde med gode biodiversitets- eller klimainitiativer.

Deler I haveredskaber, værktøj eller andet på villavejen? Har din landsby gjort noget for at spare på energien, lavet klimavenlige fællesspisninger, eller har I måske en fælles køkkenhave med årstidens frugt og grønt? Har I skabt plads til levesteder for planter, dyr og svampe på fællesarealer?

Så kan I være med i konkurrencen om at blive kåret som årets klima- eller biodiversitetsindsats i Assens Kommune. Vinderen får 10.000 kroner til at arbejde videre med klima- og biodiversitetsforbedringer.

”Vi vil gerne understøtte og anerkende de mange gode initiativer, som borgere, foreninger og lokalsamfundene igangsætter. Med konkurrencerne i 2022 og 2023 har vi virkelig fået synliggjort de mange tiltag, aktiviteter og initiativer, der findes rundt i Assens Kommune. Forhåbentlig kan de medvirke til, at andre kan hente inspiration til at træffe mere bæredygtige valg i hverdagen”, fortæller Søren Thomsen, der er formand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget i Assens Kommune.

”Som kommune har vi massivt fokus på klima, men der er en stor del af CO2-udledningen, som kommunen ikke har direkte indflydelse på. En betydelig del af CO2-udledningen sker nemlig i de private hjem og i forbindelse med vores forbrugsvaner. Og vil vi nedbringe det, så handler det også om at synliggøre gode initiativer, som kan inspirere og motivere flere til at træffe mere bæredygtige valg i hverdagen”, fortæller borgmester Søren Steen Andersen.

Vi vil gerne understøtte og anerkende de mange gode initiativer, som borgere, foreninger og lokalsamfundene igangsætter. Med konkurrencerne i 2022 og 2023 har vi virkelig fået synliggjort de mange tiltag, aktiviteter og initiativer, der findes rundt i Assens Kommune. Forhåbentlig kan de medvirke til, at andre kan hente inspiration til at træffe mere bæredygtige valg i hverdagen

Søren Thomsen, formand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget

De gode initiativer skal hyldes

I 2023 var det Assens Dykkerklub, der løb med æren og de 10.000 kroner. For dykkerklubben i Assens har det at vinde prisen haft stor betydning.  Formand for Assens Dykkerklub, Ulrik Vendelbo, fortæller, at ”prisen har forøget den i forvejen positive stemning blandt klubbens medlemmer om, at vi skal deltage i at tage vare på vores fælles havmiljø. Assens Dykkerklub vil også plante ålegræs i 2024, og vi vil gerne udvide samarbejdet med Assens Kommune og andre interessenter, eksempelvis omkring muslingebanker og stenrev.”

Med konkurrencen om prisen som Årets Klima- eller Biodiversitetsinitiativ ønsker Assens Kommune årligt at præmiere og skabe opmærksomhed omkring et lokalt initiativ som nedbringer CO2-udledning eller fremmer biodiversiteten i Assens Kommune.

Initiativerne kan have meget forskellig karakter. Det kan være nogen, som har lavet et samarbejde om at bytte tøj, reparere ting, plante træer eller insektvenlige blomster i byen. Det kan være arealer med kvashegn til pindsvin, vandhuller til frøer, træer til insekter eller noget helt andet.

Kender du nogen, som har gjort noget godt for klimaet eller biodiversiteten i fællesskab med andre? Eller er du selv en del af en CO2 besparende eller biodiversitetsfremmende indsats? Så ansøg selv eller indstil andre til prisen senest onsdag den 14. august 2024 klokken 12.00.

Herefter vil Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget tage stilling til indstillingerne på deres møde den 2. september 2024.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links