Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Nyt fra Assens Kommune Nyheder og pressemeddelelser Flot vurdering af Assens Kommunes tilbud på social-, sundheds- og ældreområdet

Flot vurdering af Assens Kommunes tilbud på social-, sundheds- og ældreområdet

Socialtilsyn Syd+ har afsluttet det årlige tilsyn i Assens Kommune. Samtlige tilbud er som vanligt godkendt – men med en generelt højere score end tidligere.

Kommunerne skal som en del af forpligtigelsen i Serviceloven årligt føre tilsyn med egne tilbud. I Assens Kommune er tilsynet foretaget af den eksterne tilsynsmyndighed Socialtilsyn Syd+ i løbet af efteråret 2023. De fysiske rammer, medarbejdernes kompetencer og arbejdet med at styrke borgernes selvstændighed og relationer, er blandt det, som tilsynet har vurderet.

På flere parametre scorer Assens Kommune helt i top – og samtlige af kommunens tilbud scorer samlet set klart over middel.  

”Det kan vi kun være tilfredse med og stolte af”, siger formand for Social og Ældreudvalget, Poul-Erik Svendsen, og fortsætter:

”Kommunens tilbud lever i høj grad op til de formål og krav, der stilles til os. Det anerkender vi i Social og Ældreudvalget, og medarbejdere og ledere fortjener stor ros for indsatsen. Vores faglige grundlag er solidt, og samtidig udmærker vi os ved, at kulturen på de enkelte plejehjem, botilbud og i hjemmeplejen – ja, hele vejen rundt, er rigtig sund”. 

I forlængelse af den flotte vurdering fremhæver Poul-Erik Svendsen også den udvikling, der de seneste år har præget social-, sundheds- og ældreområdet i Assens Kommune.

”Vi tænker eksempelvis helt nyt på ældreområdet med ”Morgendagens Hjemmepleje”, og vi afprøver på socialområdet teknologiske løsninger som skærmstøtte for at øge kvaliteten. At vi står på så solide tilsynsvurderinger, er et rigtig godt afsæt for yderligere at fremme den udvikling, vi har sat i gang”.

Kommunens tilbud lever i høj grad op til de formål og krav, der stilles til os. Det anerkender vi i Social og Ældreudvalget, og medarbejdere og ledere fortjener stor ros for indsatsen. Vores faglige grundlag er solidt, og samtidig udmærker vi os ved, at kulturen på de enkelte plejehjem, botilbud og i hjemmeplejen – ja, hele vejen rundt, er rigtig sund

Poul-Erik Svendsen, formand for Social og Ældreudvalget

For direktør for Social og Sundhed Michael Bjørn er de flotte tilsynsvurderinger også afgørende. 

”I forhold til rekruttering er det meget positivt at kunne fremvise flotte tilsynsvurderinger for den enkelte arbejdsplads. Vurderingerne tegner et billede af en hverdagskultur og et fagligt fokus, som er attraktivt for nye medarbejdere. Samtidig har det en betydning for de mange nuværende medarbejdere og ledere, der hver dag leverer en dedikeret indsats. Jeg tror det giver en stolthed – det gør det i hvert fald hos mig”.

Fakta

Socialtilsyn Syd+ vurderer og bedømmer en lang række forhold ved besøgene. Bl.a. stedernes fysiske rammer, medarbejdernes kompetencer, arbejdet med at styrke borgernes selvstændighed og relationer til andre, samt hvordan tilbuddene arbejder med at understøtte og motivere den enkelte borger i forhold til at deltage i aktivitets- og samværs- eller beskæftigelsestilbud. 

Hele materialet kan ses på dagsorden til Social- og Ældreudvalget under pkt. 5 og 7. 

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links