Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Nyt fra Assens Kommune Nyheder og pressemeddelelser Assens Kommune skaber gode resultater for borgerne med intelligent ble

Assens Kommune skaber gode resultater for borgerne med intelligent ble

Assens Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har gennemført flest analyser med en såkaldt elektronisk analyseble. Det har været til stor gavn for borgernes sundhed og velvære. Samtidig frigiver anvendelsen af den pågældende velfærdsteknologi både tid og ressourcer til andre faglige opgaver på social- og ældreområdet.

Færre urinvejsinfektioner og hudproblemer og bedre nattesøvn og livskvalitet er blandt de tydelige resultater, som arbejdet med den elektroniske analyseble har bidraget med i kommunens ældrepleje, siden den blev taget i brug i efteråret 2022.

I løbet af tre døgn registrerer bleens logger, hvordan borgerens vandladningsmønster ser ud. Og på den måde har både kontinenssygeplejersken og plejepersonalet nu adgang til præcise data, der kan understøtte det faglige arbejde med urininkontinente og plejekrævende borgere.

”Når vi ved, hvordan vandladningsmønsteret er, kan vi planlægge toiletbesøg og bleskift derefter. Det er afgørende i forhold til at forebygge urinvejsinfektioner og hudproblemer. Det betyder også færre lækager, ikke mindst om natten, hvor borgerens nattesøvn derfor forbedres – ligesom personalet får frigivet tid til andre faglige opgaver, når de ikke skal skifte tøj og sengetøj, forklarer kontinenssygeplejerske i Assens Kommune Stine Wedel, der har stået i spidsen for de i alt 45 analyser, der er foretaget.

I Social og Ældreudvalget er vi ambitiøse i forhold til at bringe velfærdsteknologien i spil, og derfor har vi afsat midler særligt med henblik på at investere i velfærdsteknologi. Det har vi både af hensyn til den faglige kvalitet og ressourceforbruget. Men jo i lige så høj grad i forhold til at sætte borgerens livskvalitet i centrum. Det glæder mig derfor, at vi på alle parametre har så flotte resultater med den elektroniske analyseble.

Poul-Erik Svendsen, formand for Social og Ældreudvalget i Assens Kommune

Samtidig viser erfaringerne fra kommunen også, at mange borgere i målgruppen efterfølgende kan nøjes med at benytte en ble med mindre sugeevne. Og det har positiv indflydelse både på deres generelle velvære og sociale liv.

Den elektroniske analyseble er et godt eksempel på, hvordan velfærdsteknologi kan være med til at fremtidssikre en ældrepleje, der står overfor store udfordringer med er stigende antal ældre, større faglig kompleksitet og mangel på medarbejdere, siger formand for Social og Ældreudvalget i Assens Kommune, Poul-Erik Svendsen.

”I Social og Ældreudvalget er vi ambitiøse i forhold til at bringe velfærdsteknologien i spil, og derfor har vi afsat midler særligt med henblik på at investere i velfærdsteknologi. Det har vi både af hensyn til den faglige kvalitet og ressourceforbruget. Men jo i lige så høj grad i forhold til at sætte borgerens livskvalitet i centrum. Det glæder mig derfor, at vi på alle parametre har så flotte resultater med den elektroniske analyseble”, siger han.

På baggrund af de positive resultater med den elektroniske analyseble, planlægger Assens Kommune nu at indkøbe flere enheder.

”Nu skal tiltaget udbredes og forankres, så endnu flere borgere og medarbejdere på social og ældreområdet får gavn af vores gode erfaringer. Implementering af velfærdsteknologier er en proces - for velfærdsteknologien kan jo ikke stå alene, men skal kobles til faglige refleksioner og handlinger. Resultaterne her viser, at vi står fagligt stærkt i den proces”, slutter chef for Ældre og Rehabilitering i Assens Kommune, Stine Dideriksen.

Fakta

  • Dataudtræk for resultaterne af de seneste otte analyser foretaget med den elektroniske analyseble i Assens Kommune viser blandt andet at:
  • Det samlede antal lækager faldt med 92%
  • For 50% af de vurderede borgere havde tiltagene en positiv eller meget positiv effekt på søvnen
  • De samlede omkostninger ved produkter, skift og lækager faldt med 37%
  • Tidsforbrug vedr. skift af ble, check af ble, tøjvask og lækager faldt med 25%.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links