Skip til hoved indholdet

Brylle Vandskov

Flere steder i Brylle Vandskov er der opsat bænke langs stierne, og der er også opført et madpakkehus, hvor du fx kan nyde din medbragte frokost.

Tag på vandretur i Brylle Vandskov (4 km)

I Brylle Vandskov er der etableret rekreative stier. Du kan samlet vandre ca. 4 km. En del af stierne er trampestier (ca. 1,5 km), men der er også etableret grusstier (ca. 2,5 km). I forbindelse med vandrestierne er der opsat bænke, så du kan tage dig et hvil undervejs, og senest er der også opført et madpakkehus i tilknytning til stierne.

På kortet herunder er grusstier, trampestier, bænke, madpakkehus, udsigtspunkt og P-plads ved indgangen til skoven vist.

Kort med trampestier, grusstier, bænke og madpakkehus

Stier og madpakkehus i Brylle Vandskov.

Få mere information om vandreruter og stier

Hvis du efter en gåtur i Brylle Vandskov har fået mod på mere natur og/eller friluftsliv, har VisitAssens og VisitFyn temasider om vandring på Vestfyn og det øvrige Fyn, hvor du kan finde masser af inspiration til din næste vandretur.

Læs historien om navnet på skoven Brylle Vandskov

Brylle Vandskov er en helt ny måde at samarbejde om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse på. Projektet er resultatet af et strategisk partnerskab mellem Hedeselskabet, VandCenter Syd og de to kommuner Assens og Odense. VandCenter Syd leverer drikkevand til en stor del af Odense Kommune og har ved byen Brylle uden for Odense et vigtigt grundvandsmagasin, som ønskes beskyttet.

Via jordfordeling erhverver Hedeselskabet landbrugsarealer i området, som tilplantes med fredskov. Vandcenter Syd medfinansierer jordkøbet via en betaling for deklaration vedrørende fremtidig drift af arealet uden brug af pesticider og gødning.

Det er rådgivningsvirksomheden Orbicon, der ejes af Hedeselskabet, som forestår det praktiske med forhandlinger med lodsejere og køb af arealet, mens et andet datterselskab, HedeDanmark, har stået for planlægning, tilplantningen og pasningen af skoven. 

Det er Hedeselskabet, der kommer til at eje og drive Brylle Vandskov som en produktionsskov med offentlig adgang efter de almindeligt gældende regler for private skove. Skoven drives uden brug af pesticider, og det betaler VandCenter Syd et beløb for. Samlet set har den løsning gjort, at skovrejsningen - også ud fra et forretningsperspektiv - har været attraktiv.

Serviceoplysninger

I Brylle Vandskov er der etableret rekreative stier. Det samlede stiforløb er ca. 4 km langt.

En del af stierne er trampestier (ca. 1,5 km), men der er også etableret nye grusstier (ca. 2,5 km).

Faciliteter

  • Borde/bænke
  • Madpakkehus
  • Udsigtspunkt

Parkering

Vibækvej 77
5690 Tommerup

Parkering ved P-pladsen på Vibækvej.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links