Skip til hoved indholdet
  Hjem Fritid og oplevelser Oplev kulturen Kulturforum Assens

Kulturforum Assens

Kulturforum Assens blev oprettet i 2016. Formålet med Kulturforum Assens er at sætte kulturlivet i Assens Kommune på dagsordenen, at sikre professionalisme, kvalitet og nytænkning og at arbejde for synergi og en koordineret indsats på kulturområdet.

Et mål for Kulturforum Assens er at fungere som høringsorgan, advisory board og sparringspartner for Assens Kommune i overordnede spørgsmål. Et andet mål er, at medlemmerne skaber noget sammen på det konkrete plan. Et tredje mål er, at de forhåndenværende ressourcer udnyttes bedre. Endelig er et fjerde, meget konkret mål at fremme kultur for, med og af børn og unge, blandt andet gennem udvikling af Assens Kommunes indsats Kultur til alle børn og unge i Assens Kommune.

Kulturforum Assens består af repræsentanter for en række større kulturinstitutioner og kulturaktører i Assens Kommune. Der stilles desuden op til 2 pladser til rådighed for andre kulturaktører eller -grupper. Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelseudvalget afgør efter offentlig annoncering, hvordan disse pladser besættes. De besættes for to år ad gangen. Den nuværende valgperiode løber til udgangen af 2023.

 

Kulturforum Assens har følgende medlemmer:

 • Helle Skaarup, AssensBibliotekerne
 • Marianne Schneider, Assens Kunstråd
 • Troels Aarøe Nissen, Assens Musikskole
 • Jette Olsen, Assens SangKraftcenter
 • Knud Møller, Frøbjerg Festspil
 • Johan Møhlenfeldt Jensen, Museum Vestfyn
 • Henry Petersen, Musik på Industrien
 • Lasse Tajmer, Tobaksgaarden
 • Bent Damsbo, Vestfyns Teater
 • Sonja Blytsø, Kunstforeningen Galleriet
 • Brita Leth Rehn, Liv i Assens

I Kulturforum Assens’ møder deltager desuden for Assens Kommune:

Trine Madsen, afdelingsleder Kultur og Fritid
Katrine West, kulturkonsulent

Kulturforum Assens’ vision, formål, mål og sammensætning.

Vision

Kulturlivet udgør en væsentlig del af Assens Kommunes identitet og er med til at binde kommunen sammen. Det kulturelle liv bæres af høj faglighed, kvalitet og kreativitet og når ud til stadig flere målgrupper i hele kommunen. Dermed er det en væsentlig drivkraft for udvikling og vækst.

Der foregår en løbende dialog mellem Kulturforum Assens og Assens Kommunes politiske og administrative niveau. Gennem dialogen sættes der langsigtede mål og en klar retning for kulturlivet, som dermed til stadighed styrkes, udvikles og synliggøres.

Formål

Kulturforum Assens’ formål er at sætte kulturlivet i Assens Kommune på dagsordenen, at sikre professionalisme, kvalitet og nytænkning og at arbejde for synergi og en koordineret indsats på kulturområdet.

Formålet understøttes gennem Kulturforum Assens’ status som høringsorgan, advisory board og sparringspartner på kulturområdet for Assens Kommunes politikere og administration, samt som rum for løbende, gensidig orientering om projekter og for idéudvikling, videns- og netværksdeling, koordination og konkret samarbejde mellem medlemmerne.

Mål

Et mål for Kulturforum er således at fungere som høringsorgan, advisory board og sparringspartner for Assens Kommune i spørgsmål vedrørende:

 • udvikling af kulturpolitik
 • høring om ny politik eller nye tiltag
 • idégenerering og udvikling af tiltag på kulturområdet

Et andet mål er, at medlemmerne skaber noget sammen på det konkrete plan. Det kan være specifikke aktiviteter, der løftes og udvikles gennem samarbejde, eller det kan være på et mere overordnet plan, hvor Kulturforum Assens kan være med til at vise en vej for kulturlivet i kommunen.

Et tredje mål er, at de forhåndenværende ressourcer udnyttes bedre. Det gælder såvel vidensmæssige som praktiske ressourcer. Dette mål kan fremmes gennem formidling, information og netværksdeling mellem kulturaktører i kommunen.

Endelig er et fjerde, meget konkret mål at fremme kultur for, med og af børn og unge, blandt andet gennem udvikling af Assens Kommunes indsats Kultur til alle børn og unge i Assens Kommune.

Kulturforums Assens’ sammensætning

Kulturforum Assens er et fast forum bestående af en repræsentant (lederen, chefen, formanden) for hver af følgende kulturinstitutioner / kulturaktører i Assens Kommune:

AssensBibliotekerne
Assens Kunstråd
Assens Musikskole
Assens SangKraftcenter
Frøbjerg Festspil
Museum Vestfyn
Musik på Industrien
Syngedrengene ved Vor Frue Kirke
Tobaksgaarden
Vestfyns Teater

Der stilles yderligere op til to pladser til rådighed for andre kulturaktører eller –grupper. Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget afgør efter offentlig annoncering, hvordan pladserne besættes. De  besættes for to år ad gangen.

Kulturforum Assens’ sammensætning kan ændres, hvis der opstår behov for det.

Der afholdes to årlige møder.
Mindst én gang om året deltager repræsentanter for Kulturforum Assens i et møde med Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget.
Assens Kommune er facilitator for Kulturforum Assens.
Møderne afholdes på skift hos de af medlemmerne, der har faciliteter til det.
Hvis et medlem bliver forhindret i at deltage i et møde, kan vedkommende sende en stedfortræder.
Assens Kommune afholder udgifterne til møderne.

4. juli 2016
Opdateret 29. marts 2021
og 4. april 2022

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links