Skip til hoved indholdet
    Hjem Fritid og oplevelser Information til foreninger og aftenskoler Ansøgning om aktivitetstilskud

Ansøgning om aktivitetstilskud

Foreninger kan søge tilskud baseret på medlemstal og foreningens aktivitet.

Aktivitetstilskud: Fastsat til 214 kr. pr. medlem (2024).

Principper findes nederst på siden

Aktivitetstilskud søges ved indberetning af medlemstal via Conventus (hvert år senest 01.02.)

Foreninger skal selv opdatere kontaktoplysninger via Conventus.

Mangler du login til Conventus, så kontakt Kultur og Fritid.

Her kan du ansøge om aktivitetstilskud

Guider til Conventus

Principper for aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger i Assens Kommune

I henhold til folkeoplysningsloven ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud ydes til godkendte folkeoplysende foreninger for aktive medlemmer under 25 år, som har betalt kontingent.

Indtægten fra medlemskontingenter skal stå opført som selvstændige poster i foreningens regnskab, fordelt på henholdsvis medlemmer under 25 år og medlemmer over 25 år.

Opgørelsesdato

Foreningens aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december.
Foreningen skal optælle/registrere alle sine aktive medlemmer, som har været indmeldt i kalenderåret.

Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der har betalt kontingent i minimum tre måneder.

Det samme medlem kan kun tælles med én gang pr. kalenderår pr. forening/afdeling.

Aktivitetstilskud ydes pr. medlem pr. aktivitet.

Hvert medlem tæller én gang for hver aktivitet, hvortil der betales kontingent.
Ved aktivitet forstås eksempelvis gymnastik, fodbold, håndbold, rollespil, spejder mv.

Samme aktivitetstype i samme forening må kun medregnes én gang, fx ude og inde.

Tilskud til foreningsfitness. Der bevilges aktivitetstilskud til medlemmer, som deltager i aktiviteter, der er fast tilrettelagt og foregår på hold mindst 15 gange pr. kalenderår.

Der er ikke krav om, at medlemmet skal bo i kommunen.

Familiekontingent godkendes ikke som tilskudsberettiget.
Foreningen må gerne give rabat på flere medlemmer fra samme familie, men der skal foreligge en individuel deltagerbetaling.

Et medlem, der af sociale årsager ikke yder en egentlig kontingentbetaling, kan indgå i opgørelse af medlemstallet til beregning af tilskud.
Foreningen kan blive bedt om at fremvise dokumentation.

Aktive medlemmer under 25 år, der er fritaget for kontingent, fordi de fungerer som frivillige, ulønnede ledere/trænere i foreningen, kan udløse aktivitetstilskud som kontingentbetalende medlemmer.
Foreningen kan blive bedt om at fremvise dokumentation.

Tilskuddets størrelse

Hvert år ved budgetlægningen fastsætter Folkeoplysningsudvalget en sats pr. medlem.
Den aktuelle sats kan ses på kommunens hjemmeside.
Aktivitetstilskuddet for det enkelte medlem kan ikke overstige kontingentbetalingen for det enkelte medlem.

Dokumentation

Foreningen skal ikke indsende medlemslister, men skal kunne dokumentere antallet af medlemmer, der er omfattet af ansøgningen.
Hvert år udtages 10 tilfældigt valgte foreninger til stikprøvekontrol ved ekstern revision.
Foreningen skal derfor gemme de oplysninger (f.eks. medlemslister), som har været brugt til ansøgningen. Oplysningerne skal gemmes i 5 år.
Hvis foreningen ikke kan fremvise den medlemsliste, der ligger til grund for ansøgningen om aktivitetstilskud skal foreningen betale hele tilskuddet tilbage.

Ansøgning

Tilskud søges via kommunens foreningsportal.
Foreninger, som har søgt tilskud året før, adviseres fra kommunen.

Ansøgningsfrist

Ansøgning indsendes hvert år senest den 1. februar.
Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil som hovedregel blive afvist.

Udbetaling af tilskud

Aktivitetstilskuddet udbetales hurtigst muligt efter 1. april
Tilskud kan udbetales når foreningen har indsendt

  • Regnskab for foregående år
  • Årsberetning for foregående år
  • Erklæring om indhentet børneattest

Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014.

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links