Skip til hoved indholdet
  Hjem Fritid og oplevelser Bliv frivillig Nævning og domsmand

Nævning og domsmand

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Lægdommere udtages for fire år ad gangen.

Det er muligt at ansøge om optagelse på grundliste igen i 2027. Der orienteres her på siden og i den lokale presse, når der åbnes for ansøgninger

Generel information om nævninge- og domsmandsgrundlisten

Assens Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en grundliste til de danske domstole. Det er en liste over borgere, som ønsker at blive domsmænd eller nævninge i straffesager. Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Lægdommere udtages for fire år ad gangen.

Det er Assens Kommunes Grundlisteudvalg, der vælger de personer, der kommer på grundlisten. Grundlisteudvalget skal sikrer sig, at de personer, der udtages er egnede til at virke som lægdommere. De udtagne personer skal udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning. Grundlisten skal afspejle, hvordan befolkningen i kommunen er sammensat. Man skal være opmærksom på, at ikke alle ansøgere kan være sikre på at komme på grundlisten. Det gælder også selvom man umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Assens Kommune, der ønsker at blive optaget på listen.

Krav til lægdommere

For at blive optaget på grundlisten i Assens og blive lægdommer, skal du opfylde følgende:

 • Du skal være bosiddende i Assens Kommune
 • Du skal være fyldt 18 år senest 1. januar 2024
 • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer - det vil sige, at du ikke må være født i 1947 eller tidligere
 • Du skal være uberygtet - det vil sige, at du ikke må være straffet for en alvorlig forbrydelse
 • Du skal have stemmeret i Danmark
 • Du skal have kendskab til det danske sprog, mundligt og skriftligt
 • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
 • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer. Heller ikke i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
 • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
 • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

Hvem bliver indkaldt som lægdommer?

Det er Østre Landsret, der indkalder de personer der er optaget på kommunernes grundlister. Det sker blandt andet ved lodtrækning blandt de personer, kommunerne indstiller.

Nyttigt at vide som lægdommer, nævning eller domsmand

Lægdommere deltager på lige fod med de juridiske dommere. Derfor er det et stort ansvar at være lægdommer. Det er et borgerligt ombud og obligatorisk at passe hvervet i alle fire år. Det er dermed ikke muligt at sige fra, hvis det bliver ubelejligt.

 • Som nævning eller domsmænd er interesse for samfundsforhold en styrke. Du skal kunne tage stilling og udtrykke din selvstændige holdning til den aktuelle retssag.
 • Du skal regne med at blive indkaldt til at være lægdommer ca. fire gange årligt. Normalt er der kun tale om en enkelt dag, men der kan være sager, der tager flere dage eller uger.
 • Du bliver indkaldt med mindst tre dages varsel som domsmand og en uge som nævning.
 • Du er udnævnt for en 4-årig periode og kun ved helt særlige forhold kan du blive fritaget for hvervet. F.eks. hvis du flytter udenfor retskredsen.
 • Hvervet som nævning eller domsmænd er borgerligt ombud. Det betyder, at du har pligt til at møde i retten, når du bliver indkaldt. Du kan ikke bare blive fri. Heller ikke, hvis det falder ubelejligt i forhold til arbejde, studier eller private arrangementer. Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe dit hverv som lægdommer.
 • Ved sygemelding i længere tid, ferie eller længerevarende studie- eller arbejdsrejse gives besked til retten. Du indkaldes så ikke i den periode.
 • Det er vigtigt at møde til tiden, når du bliver indkaldt til retsmøder. Det er også vigtigt du giver besked, hvis du skulle blive forsinket.
 • Som lægdommer får du 1.100 kroner pr. dag og 120 kroner for hver nat, du er væk hjemmefra.

Vi opfordrer dig til, at du orienterer dig nærmere på https://www.domstol.dk/til-dig-der-er/laegdommer/ hvor du kan læse mere om hvervet.

Du kan også prøve Domsmandsspillet, hvor du kan prøve at være domsmand i en retssag og vurdere, om en tiltalt er skyldig eller ej. https://domsmandsspillet.dk/

Kontakt

Byrådssekretariatet, Anne-Mette Møller Seeberg, tlf. 64 74 66 14, valg@assens.dk for ydereligere oplysninger.

Byrådssekretariatet

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links