Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Inden du etablerer ny virksomhed

Inden du etablerer ny virksomhed

Virksomheder bør, inden de køber erhvervsgrunde og etablerer sig, være opmærksom på følgende:

Støj

Selv om området er udlagt til erhverv, skal støjgrænserne ved evt. omkringliggende støjfølsomme arealer overholdes. Det gælder også for eventuelle boliger i erhvervsområdet.
Virksomheden skal være opmærksom på, om dens aktiviteter giver anledning til støj fra maskiner, transport, udsugningsanlæg eller andre støjende anlæg.

 

Støv

Ved støvende aktiviteter skal det overvejes, om afstande til beboelse eller andre følsomme områdetyper er tilstrækkelige, og om afhjælpende foranstaltninger i form af vanding/sprinkling er tilstrækkelig.

 

Spildevand

Udleder virksomheden processpildevand, skal virksomheden være opmærksom på spildevandsplanens rammer.
Er der tale om en spildevandstung virksomhed, skal virksomheden være opmærksom på, om det rensningsanlæg, der skal udledes til, har kapacitet til at modtage spildevandet.
En spildevandstung virksomhed kan være en virksomhed, der udleder store mængder spildevand eller spildevand, der kræver et rensningsanlæg med stor kapacitet (gælder virksomheder som f. eks. større slagterier eller mejerier).
Spildevandproducerende virksomheder skal søge en spildevandstilladelse.

 

Afstandskrav

For autoværksteder, der laver undervognsbehandling og/eller lakering, er der et afstandskrav på 100 meter til forureningsfølsomme områder (områder udlagt til bolig, institution, rekreativt område eller lign.). For et bilvaske- og tørreanlæg er afstandskravet 20 meter.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links