Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Medarbejdere og rekruttering Rekruttering af nye medarbejdere Fleksjob

Fleksjob

Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder.

Kontakt Virksomhedsservice for at høre mere om fleksjob.

Du kan også læse mere om fleksjob på star.dk

Fastholdelsesfleksjob

Behold medarbejdere i virksomheden på trods af varige begrænsninger i arbejdsevnen

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor man ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er eller senest har været ordinært ansat. Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob er der særlige betingelser for at være berettiget til fastholdelsesfleksjob. Man skal bl.a. have været ansat i virksomheden i mindst 12 måneder, og det skal samtidig kunne dokumenteres, at der er søgt fastholdelse i ordinær ansættelse via reglerne om støttemuligheder.

Læs mere om fastholdelsesfleksjob på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, eller kontakt Virksomhedsservice.

Ofte stillede spørgsmål

Et fleksjob er et helt almindeligt arbejdsforhold imellem arbejdsgiver og medarbejder.

Baggrunden for at en person bliver afklaret til / bevilget et fleksjob er, fordi deres erhvervsevne er vurderet nedsat, så de ikke kan arbejde fuld tid. Der kan være mange årsager til, at erhvervsevnen er vurderet nedsat - både fysiske og psykiske. Med den nedsatte erhvervsevne følger et skånehensyn, som arbejdsgiver bliver oplyst om inden en aftale om ansættelse finder sted.

Fleksjobbere findes i alle aldre og med mange forskellige kompetencer og i alle typer erhverv.  

Fleksjob kan indeholde alle typer af opgaver. Det kan være alt fra specialistopgaver til mindre opgaver. Det kan fx være bogholderi, IT-opgaver, pædagogisk arbejde, produktion, køkken- og pedelarbejde samt varetagelse af småopgaver, som firmaet ikke får løst i hverdagen.

Medarbejderen ansættes som udgangspunkt ud fra det timetal og den effektivitet, personen er visiteret til. Ansættelsen aftales imellem virksomhed, medarbejder og kommune (jobcenter) og tilrettelægges ud fra de arbejdsopgaver, der skal løses.
Medarbejderen kan godt ansættes på lavere timetal, end vedkommende er visiteret til, til en opstart, hvis der er behov for det. Det er vigtigt, at medarbejderens skånehensyn altid overholdes.

Ved særlige behov kan der ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance.

Jobcenteret skal godkende fleksjobbet inden ansættelseskontrakten kan indgås med arbejdsgiver.

Man ansætter medarbejderen på samme vilkår som alle andre og udarbejder en almindelig ansættelseskontrakt, hvor der beskrives særlige forhold med hensyn til timetal, skånehensyn og effektivitet.

Ja, så længe der er en god grund til det.

Virksomheden udbetaler løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud fra kommunen.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange den enkelte virksomhed må have ansat i fleksjob.

Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Der er altså ingen arbejdsgiverperiode (normalt 30 dage) for personer ansat i fleksjob, men medarbejderen skal opfylde øvrige betingelser for ret til sygedagpenge, for at arbejdsgiver kan få refusion fra første fraværsdag.

Nej, her gælder den almindelige ferielov. 

Der er mange fordele ved at tage socialt ansvar. I får gode og loyale medarbejdere, der styrkes i sammen holdet ved at hjælpe andre. Medarbejderne bliver stolte af deres virksomhed, som her igennem styrker sit image og konkurrence evne.

Ønsker du et samarbejde omkring social ansvarlighed, vil vi gerne i dialog for at afstemme en samarbejdsaftale herom. 

Kontakt Virksomhedsservice på 6474 7000

Udvikling Assens anerkender endvidere de medlemsvirksomheder, som gør noget særligt ud af social ansvarlighed med et nyt CSR mærke - social ansvarlig giver pote for virksomheder, mennesker & samfund.

Læs mere om social ansvarlighed på udviklingassens.dk

Herunder kan du se nogle muligheder for at tage socialt ansvar:

Med Virksomhedsstafetten får unge ledige mulighed for at indgå på en arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til de unge og deres udvikling hen imod uddannelse og job.

Hvad er integration i Assens?

Din virksomhed kan være blandt de første, som en flygtning får kontakt til i Assens Kommune, og dermed være med til at lære nye borgere, hvordan man lever og arbejder i Danmark. På den måde kan den nye borger få et fast holdepunkt i tilværelsen, og din virksomhed kan være med til at skabe en god medarbejder og bidrage til en positiv integration. 

Den nye medarbejder kan være ham, der aldrig har været på arbejdsmarkedet i hjemlandet, eller hende, der er ingeniør eller læge med 20 års erfaring - og alt der imellem. Nogle er klar til at indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere, når blot der tages hensyn til sproglig og kulturel læring, mens andre har behov for skånehensyn.

Med en ny borger i virksomheds praktik vil din virksomhed få en medarbejder, der ofte vil være ivrig efter at lære og gøre nytte, og som I selv vil kunne oplære i den danske arbejdsform.

Med en virksomheds praktik får den nye medarbejder en mulighed for at bruge det danske sprog i praksis, eventuelt blive opkvalificeret inden for sit fag og ikke mindst få en hverdag og en identitet som deltager på arbejdsmarkedet. Målet kan også være at lade virksomheds praktikanten prøve jobbet, før han eller hun beslutter sig for uddannelse inden for feltet.

Fordele

Fordele for virksomheden

  • Godt ansigt udadtil og styrket sammenhold indadtil, når virksomheden tager socialt ansvar
  • Nye idéer gennem mangfoldighed.

 Fordele for medarbejderen

  • Mulighed for at få indblik i kulturen på en dansk arbejdsplads
  • Mulighed for at skabe sig et netværk i Danmark.

Eksempel på integration

Et apoteksudsalg i en mindre by har behov for et sæt ekstra hænder de dage, der kommer varer. De henvender sig derfor til Virksomhedsservice i Assens, der foreslår en 27-årig syrisk flygtning til virksomheds praktik.

Den nye medarbejder har en uddannelse som farmaceut i hjemlandet og vil gerne arbejde på et apotek i Danmark. Han går derfor til arbejdet med krum hals for at lære, hvordan man driver forretning her og blive bedre til sproget. Selv om han kun kan arbejde to dage om ugen på grund af dansk undervisning de øvrige dage, bliver han hurtigt kendt som en venlig og omhyggelig medarbejder. Efter praktikken tilbyder virksomheden ham derfor en løntilskuds stilling, som han takker ja til.

 

Hvordan kommer du i gang?

  • Kontakt Virksomhedsservice i Assens på virksomhedsservice@assens.dk eller tlf. 64 74 70 00 for at høre mere om muligheden for at modtage en ny medarbejder på det danske arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen (igu) er et 2-årigt forløb, der omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for erhvervsgrunduddannelsen under forberedende grunduddannelse.

Hvis du vil undersøge dine muligheder for at tage en igu, kan du læse mere om ordningen eller se en film om ordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet

Virksomhedsservice

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Telefontider

Virksomhedsservice hjælper din virksomhed med rekruttering, opkvalificering og arbejdsfastholdelse.

OBS: For kontakt vedr. sygedagpengerefusion kontaktes Team Ydelse på tlf: 64 74 75 14.
Du kan også bestille en tid til at blive ringet op af en medarbejder fra sygedagpenge.
Link til tidsbestilling.

Leder af Virksomhedsservice: Anders Barkholdt

10. klassecenter

Langbygårdsvej 8

5620 Glamsbjerg

Ring til os

Link til hjemmeside:

http://www.assens10.dk/

Virksomhedsservice

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Telefontider

Virksomhedsservice hjælper din virksomhed med rekruttering, opkvalificering og arbejdsfastholdelse.

OBS: For kontakt vedr. sygedagpengerefusion kontaktes Team Ydelse på tlf: 64 74 75 14.
Du kan også bestille en tid til at blive ringet op af en medarbejder fra sygedagpenge.
Link til tidsbestilling.

Leder af Virksomhedsservice: Anders Barkholdt

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links