Skip til hoved indholdet

Bliv leverandør til kommunen

Sådan kan din virksomhed blive leverandør til kommunen.

Comdia.com

Vi ønsker at sikre os det størst mulige kendskab til håndværkere og entreprenører, som ønsker at give tilbud på kommunale bygge- og anlægsopgaver, på en åben og overskuelig måde. Derfor inviterer vi alle håndværkere og andre leverandører af ydelser i relation til bygge-/anlægsprojekter til at tilmelde sig kommunens leverandørregistrering.

På den måde bliver det lettere for os at finde oplagte kandidater til at løfte de enkelte opgaver, ligesom virksomhederne ved registrering bliver mere synlige og på den måde tilkendegiver, at deres virksomhed ønsker at udføre opgaver for Assens Kommune.

Hvis du ønsker at byde ind på opgaver på bygge- og anlægsområdet, skal du registrere din virksomhed i vores leverandørportal Comdia. 

Udbud.dk

Hvis din virksomhed ønsker at deltage i et udbud, skal du selv holde øje med offentliggørelsen af udbuddet. Assens Kommune offentliggør annonceringer på Udbud.dk Vi anbefaler, at du opretter din virksomhed på udbud.dk. 

TED

Hvis din virksomhed ønsker at deltage i et udbud, skal du selv holde øje med offentliggørelsen af udbuddet. Assens Kommune offentliggør EU-udbud i TED-databasen. Vi anbefaler, at du opretter din virksomhed her. 

Ofte stillede spørgsmål

For at sikre en tæt kontakt til det private erhvervsliv og en åben adgang til de mange offentlige opgaver, der udbydes i Assens Kommune, har vi valgt at tilbyde alle interesserede virksomheder muligheden for at registrere sig på vores leverandørliste. Det er et tilbud, som alle leverandører kan vælge at benytte sig af, men er du håndværker eller entreprenør er registrering på leverandørportalen obligatorisk, hvis du ønsker at løse bygge- og anlægsopgaver for Assens Kommune.

Hvis du ønsker at byde på et varekøb eller en opgave i udbud, er det vigtigt at være opmærksom på, om dit tilbud opfylder kravene i udbudsmaterialet. Det er afgørende for, om Assens Kommune ifølge lovgivningen må behandle dit tilbud. Det er vigtigt, at du opfylder både kravspecifikation og udbudsbetingelser.

Udbudslovens regler sætter rammerne for, hvornår og hvordan Assens Kommune går i udbud med en aftale. Reglerne om udbud gælder for kontrakter, som offentlige myndigheder indgår med eksterne leverandører. 

Beløbsgrænserne – de såkaldte tærskelværdier – for, hvornår kommunen skal annoncere eller gennemføre EU-udbud, finder du på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: Tærskelværdier 2024 og 2025

Vurderingen af kontraktens eller varekøbets størrelse skal ske for Assens Kommune som én samlet organisation. Alle indkøb over 100.000 kr. konkurrenceudsættes.

Assens Kommune må ikke tage dit tilbud i betragtning, hvis det ikke er nået frem inden tilbudsfristen - heller ikke selv om tidsfristen kun er overskredet med få minutter. Det er derfor vigtigt, at du sender dit tilbud i god tid og gerne som ekspreslevering, hvis du ikke personligt afleverer tilbuddet til os på Assens Rådhus. 

Som udgangspunkt må Assens Kommune ikke tage kontakt til en tilbudsgiver, som f.eks. har glemt at vedlægge et bilag. Under særlige omstændigheder kan der dog være mulighed for, at kommunen kan gøre opmærksom på fejlen og tillade, at leverandøren eftersender det manglende bilag.

Det er dog vigtigt, at du som tilbudsgivende leverandør sørger for at gennemgå dit tilbud grundigt inden afsendelse. Brug udvælgelseskriterierne i udbudsmaterialet som tjekliste til at sikre dig, at du har al den påkrævede information og dokumentation med i dit tilbud til kommunen, herunder:

  • Dokumentation for forsikring
  • Dokumentation for regnskaber
  • Tro og love-erklæring eller Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)
  • Serviceattest
  • M.v.

Indkøb og Økonomiservice

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links