Skip til hoved indholdet

Vej- og trafikforhold

Hvis din virksomhed ønsker at ændre indkørselsforhold, får øget produktionsmængde med videre, kan det kræve en tilladelse fra vejmyndigheden.

Indkørselsforhold

Ændres indkørslen, eller skal der oprettes en ny, er det vigtigt, at der for eksempel er gode oversigtsforhold, så det sikres, at der ikke sker unødige farlige situationer.

Øget produktion

Hvis produktionen i din virksomhed ændres, kan det medføre behov for flere eller tungere lastbiler i løbet af dagen, og det kan påvirke omgivelserne og selve vejen.

Større p-arealer og kørsel på grunden

I forbindelse med etablering af større p-arealer er det en fordel at inddrage Vej og Trafikafdelingen på et tidligt tidspunkt, så der blandt andet sikres bedst mulig logistik. Vi er desuden behjælpelige med for eksempel kørekurver for lastbiler, hvis det er en udfordring.

Trafik

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links