Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Byggeri og ejendomme Forhåndsdialog til byggetilladelse

Forhåndsdialog til byggetilladelse

Forhåndsdialogen kan bidrage til en hurtigere og mere smidig sagsbehandling og byggeproces.

Det kan være en god hjælp for alle parter i mange byggesager, at få svar på uafklarede spørgsmål, inden de kommer til at udgøre hindringer for byggeriet eller forsinker processen. Der kan også være andre overordnede forhold, for netop dit konkrete projekt, der kan afklares på et forhåndsmøde

En forhåndsdialog er naturligvis frivillig, og er et tilbud Assens Kommune tilbyder vores borgere, foreninger, virksomheder, investorer og andre interessenter.

Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, hvis du går med byggetanker, inden du søger om byggetilladelse, så vi sammen kan få afstemt forventninger til hinandens krav og ønsker.

Hvis du vil læse mere...

Hvis du har et byggeprojekt, kan nedenstående links muligvis guide dig videre i processen:

Hvad kræver en byggetilladelse?

Nybygning, tilbygning og ændret anvendelse kræver byggetilladelse

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

 • Nybygning til etagebolig eller erhverv, fx kontor, landbrug og industri.
 • Tilbygning til eksisterende bygning med etagebolig eller erhverv.
 • Udnyttelse af eksisterende tagetage til etagebolig eller erhverv.
 • Ny kvist i tagetagen.
 • Ændret anvendelse, (f.eks. fra lager til produktion eller omvendt).
 • Indvendig ombygning, som berører bærende konstruktioner og brandforhold.
 • Indretning af lejlighed i f.eks. tagetagen (vandret lejlighedskel)
 • Solcelleanlæg på terræn eller eksisterende tagkonstruktion.
 • Opsætning af ventilationsanlæg på eksisterende tag

Visse ombygninger i etagebolig- eller erhvervsenhed kræver ikke tilladelse

Eksempler på byggearbejder, som ikke kræver tilladelse:

 • Ombygning i én etageboligenhed uden ændring på bærende konstruktioner.
 • Ombygning i én erhvervsenhed uden ændring på bærende konstruktioner og flugtveje.
 • Ombygning i én kontorenhed i traditionelt kontorbyggeri uden ændring på bærende konstruktioner og flugtveje.

For at det ikke kræver en byggetilladelse kræver det at enhedens areal ikke udvides. Udvides enhedens areal, skal der søges en byggetilladelse.


Reglerne i bygningsreglementet og lokalplaner skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.
Bygningsreglementet indeholder fx regler om tilgængelighed, brandmæssige forhold, indeklima og isolering.
Lokalplaner kan indeholde regler om anvendelsen af lokalerne, udformning og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer og skiltning ofte godkendes inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur.
Når byggearbejdet er færdigt, skal ejer sende oplysninger om ændringer til BBR (Bygnings- og Boligregistret), så registret kan blive ajourført.

Legepladser og andre faste konstruktioner

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

 • Etablering af ny legeplads, herunder motionslegepladser
 • Udskiftning af delelementer (f.eks. et gyngestativ)
 • Etablering af multibane, skaterbane og lignende
 • Opsætning af bålhytter og shelters
 • Opsætning af pyloner, skilte af en hvis størrelse og lignende

Team Byggesag

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Skriv til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links