Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Sådan arbejder Byrådet Vederlag 2022-2025

Vederlag 2022-2025

På denne side finder du en oversigt over de udvalg, råd, nævn og bestyrelser, som medlemmerne af Assens Byråd deltager i. Samtidig finder du oplysninger om vederlag, diæt, tillæg og honorarer m.v.

Byrådsmedlemmer har pligt til at oplyse om vederlag, som medlemmet modtager for varetagelse af andre hverv, som Byrådet har udpeget til. Dette følger af styrelseslovens § 16 e.

Udvalgsvederlag 1/4-2023 niveau Årsløn Beregning
Borgmester 1.142.614 Trin 53
1. viceborgmester 79.983 7 % af borgmestervederlag
2. viceborgmester 34.278 3 % af borgmestervederlag
Formand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget 228.522 20 % af borgmestervederlag
Formand for Miljø, Teknik og Planudvalget 228.522 20 % af borgmestervederlag
Formand for Uddannelse, Børn og Familieudvalget 228.522 20 % af borgmestervederlag
Formand for Social og Ældreudvalget 228.522 20 % af borgmestervederlag
Formand for Børn- og Unge-udvalget 114.261 10 % af borgmestervederlag
Formand for Folkeoplysningsudvalget 34.278 3 % af borgmestervederlag
Byrådsvederlag 104.052  
Udvalgsvederlag 28.565 pr. udvalg 2,5 % af borgmestervederlag
Tillægsvederlag: Barn under 10 år 16.099  
Mødediæt 445 pr. møde under 4 timer
890 pr. møde over 4 timer
 

 

Vederlagsoversigt

Søren Steen Andersen (V) – automatisk medlem som borgmester

Formand for Økonomiudvalget (Vederlagsfri)
Fmd. Valgbestyrelse (Mødediæt)
Bevillingsnævnet (Vederlagsfri)
Næstformand i Kommunekontaktrådet Syddanmark - KKR (65.432 kr. årligt)
Udvikling Assens (Vederlagsfri)
Repræsentantskab Kommunernes Landsforening (Vederlagsfri)
Udvikling Fyn (Vederlagsfri)
Kredsråd vedrørende politiets virksomhed (Vederlagsfri)

Søren Steen Andersen (V)

KL’s delegeretmøde (Vederlagsfri)
KL’s Arbejdsmarked & Borgerserviceudvalg (33.930 kr. årligt)
Beredskabskommissionen (Vederlagsfri)
Landø kollegiet (Vederlagsfri)
Dalype Helnæs (Vederlagsfri)
Den Sociale Investeringsfond (70.000 kr. årligt)
PensionDanmarks bestyrelse (142.656 kr. årligt)

Søren Thomsen (C)

1. viceborgmester (Vederlag)
Formand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Formandsvederlag)
Folkeoplysningsudvalget (Vederlagsfri)
KL - Delegeretmøde (Vederlagsfri)
Valgbestyrelsen (Mødediæt)
Udvikling Assens (Vederlagsfri)
Ungdomsskolens bestyrelse (Vederlagsfri)
Museum Vestfyn (Vederlagsfri)
Kulturregion Fyn (Vederlagsfri)

Tine Grau Poulsen (V)

Næstformand i Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)
Børn og Unge-udvalget (Udvalgsvederlag)

Pia Offer Madsen (I)

Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)
Det Blå Gymnasium (Næstformandshonorar 12.000 kr. årligt)
FGU-Fyns bestyrelse (Formandshonorar 19.866,78 kr. årligt)
Centerrådet i Ungdommens Uddannelsesvejledning - Odense og Omegn - UUO (Vederlagsfri)

Poul-Erik Svendsen (A)

Formand for Social og Ældreudvalget (Formandsvederlag)
KL - Delegeretmøde (Vederlagsfri)
Bestyrelsen for CSV Odense - Vestfyn - Brangstrup (Vederlagsfri)
Sammenslutningen af Diakonhjem (Vederlagsfri)
Handicaprådet (Vederlagsfri)

Bodil Boesgaard (V)

Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)

Henrik Hansen (A)

Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)

Berit Schaldemose (A)

Næstformand i Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)
Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Handicaprådet (Vederlagsfri)
KL - Delegeretmøde (Vederlagsfri)
Vurderingsmænd, Mark- og vejfredslov (516 kr. pr. sag)
Ungdomsskolens bestyrelse (Vederlagsfri)

Elmer Philipsen (A)

Formand i Børn- og Ungeudvalget (Udvalgsvederlag)
Næstformand i Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)
Valgbestyrelsen (Mødediæt)

Charlotte Vincent Petersen (A)

Næstformand i Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)
Tommerup St. Varmeforsyning (12.000 kr. årligt)
Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg, VAD (Vederlagsfri)
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - RAR (Mødediæt)

Nikolaj Leed Henriksen (V)

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)
KL - Delegeretmøde (Vederlagsfri)
Valgbestyrelse (Mødediæt)
Skatteankenævn (11.341 kr. årligt)
Ungdomsskolens bestyrelse (Vederlagsfri)
Vestfyns Gymnasium (Vederlagsfri)
Tobaksgaardens bestyrelse (Vederlagsfri)

Jens Henrik W. Thulesen Dahl (Æ)

Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)
Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Handicaprådet (Vederlagsfri)

Henrik Mott Frandsen (V)

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)
Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Assens Forsynings bestyrelse (33.108 kr. årligt)

Mogens Mulle Johansen ()

Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)

Rie Nielsen (V)

Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)
Assens Fjernvarme (20.131 kr. årligt)
Handicaprådet (Vederlagsfri)

Knud Søby (V)

Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)

Kaj Alstrup (Ø)

Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)
Grundlisteudvalget (Vederlagsfri)

Ib W. Jensen (V)

Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)
Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg (Vederlagsfri)
Fyns Affalds Koordinerings Selskab a.m.b.a. - FAKS (Vederlagsfri)
Vandoplandsstyregruppen Lillebælt Fyn (Vederlagsfri)
Vandoplandsstyregruppen Odense Fjord (Vederlagsfri)
Grønt Råd (Vederlagsfri)
Handicaprådet (Vederlagsfri)

Lasse Tajmer (A)

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)
Folkeoplysningsudvalget (Vederlagsfri)
Film Fyn (Vederlagsfri)

Ole Maagaard Pedersen (V)

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)

Lone Akselsen (A)

Næstformand i Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)
Bevillingsnævnet (Vederlagsfri)
Valgbestyrelsen (Mødediæt)
Udvikling Assens (Vederlagsfri)

Henrik Kirk (V)

Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)

Jim Staffensen (C)

Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)
Glamsbjerg-Haarby Varmeværk (2.000 kr. årligt)
Trafikselskabet FynBus (21.273 kr. årligt)

Camilla Lykke Sørensen (V)

Formand for Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Formandsvederlag)
Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Bestyrelsesmedlem i FOLA - Forældrenes Landsforening (Vederlagsfri)

Helge Kold (A)

Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)

Lars S. Lillebæk (I)

Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)

Jeanette Sandberg (F)

Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)
KL - Delegeretmøde (Vederlagsfri)
Handicaprådet (Vederlagsfri)
Grønt Råd (Vederlagsfri)

Jens Jakobsen (V)

Formand for Miljø, Teknik og Planudvalget (Formandsvederlag)

Vagn Top (C)

Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)
LAG MANK (Vederlagsfri)
Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning (Vederlagsfri)
Vurderingsankenævn (60.837 kr. årligt)

Byrådssekretariatet

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links