Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Sådan arbejder Byrådet Byrådets styringsredskaber Kompetencefordelingsplan 2022 - 2025

Kompetencefordelingsplan 2022 - 2025

Kompetencefordelingsplan 2022-2025 mellem Byråd, Økonomiudvalg, fagudvalgene og administrationen. Godkendt i Assens Byråd, den 2. marts 2022.

Assens Byråd er kommunens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for kommunens virksomhed.

Fagudvalgene har den umiddelbare forvaltning af en række områder. Det betyder, at de i stort omfang har kompetencen til at træffe beslutninger på disse områder. Styrelsesvedtægten fastlægger fordelingen af opgaver mellem Byråd, fagudvalgene og udvalgene imellem.

I det daglige arbejde varetages en del af kommunens drift af administrationen. Administrationens kompetence afledes helt overordnet set fra Byrådet.

For at skabe tydelighed på kompetenceforholdene mellem Byråd, Økonomiudvalg, fagudvalg og administrationen har Assens Byråd udarbejdet en kompetencefordelingsplan for:

  • Økonomiudvalget
  • Uddannelse, Børn og Familieudvalget
  • Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget
  • Social og Ældreudvalget
  • Miljø, Teknik og Planudvalget

Planerne dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger som skal træffes af Assens Kommune. Erfaringsmæssigt kan der opstå sager, som ikke er beskrevet i kompetencefordelingsplanen. Disse sager vil med udgangspunkt i lovgivningen og sagernes karakter blive vurderet om de skal behandles administrativt eller politisk.

Kompetencefordelingsplanerne omfatter alene områder, hvor kompetencen flyttes. Det betyder, at der ikke medtages kompetencebeskrivelse af områder, som ikke kan delegeres fra Byrådet, f.eks. vedtagelse af budget, meddelelse af bevillinger m.v.

Godkendt Assens Byråd, den 2. marts 2022

Se hele kompetencefordelingsplanen for 2022 - 2025

Byrådssekretariatet

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links