Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati og indflydelse Råd og nævn Grønt Råd

Grønt Råd

Der er ikke krav om at kommunerne i Danmark skal have et Grønt Råd, men de fleste kommuner har i dag et Grønt Råd – også Assens Kommune

Det Grønne Råd i Assens Kommune blev oprettet efter kommunalreformen i 2006, hvor en stor del af amternes myndigheds- og forvaltningsopgaver indenfor naturområdet overgik til kommunerne.

Rådet repræsenteres af en række organisationer og foreninger samt offentlige myndigheder, der har miljø, natur eller kulturhistorie som fokusområde.

Medlemmerne er:

 • Danmarks Naturfredningsforening – Sven Rask
 • Danmarks Ornitologiske Forening – Mads Syndergaard
 • Danmarks Jægerforbund – Jørgen Pedersen
 • Dansk Botanisk Forening – Toni Reese Næsborg
 • Dansk Skovforening – Peder Dammand
 • De Fynske Landboforeninger – Martin Boe Madsen
 • Friluftsrådet – Per Frank
 • Naturstyrelsen, Fyn – Jakob Harrekilde Jensen
 • Museum Vestfyn - Johan Møhlenfeldt Jensen
 • Vestfyns Biavlerforening - Ole Grønbæk
 • Politiker - Jeanette Sandberg Sørensen
 • Politiker – Ib Walther Jensen
 • Annette Bæk – Miljø & Natur
 • Kim Walsted Knudsen – Miljø & Natur

Der afholdes ca. 4 møder årligt.

Formål

Det Grønne Råd har en rådgivende funktion. Rådet drøfter natur- og miljørelevante problematikker med relevans for borgere, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder i Assens Kommune. Rådet er med til at sikre lokal forankring og kan komme med input til den kommunale udøvelse af opgaver på natur- og miljøområdet samt rådgive administrationen og Byråd/Miljø-, Teknik- og Planudvalg i Assens Kommune.

Enkeltsager og projekter kan tages op til diskussion og til belysning af generelle principielle spørgsmål. Mange af de organisationerne og foreningerne, der er repræsenteret i Rådet er dog i forvejen klageberettigede i forbindelse med myndighedsafgørelser.

Referater Grønt Råd

27. oktober 2020

Referat 27. oktober 2020 (PDF)

24. august 2020

Referat 24. august 2020 (PDF)

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links