Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Råd og nævn Assens Handicapråd Om Assens Handicapråd

Om Assens Handicapråd

Assens Kommunes Handicapråd er nedsat af Byrådet i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a. Handicaprådet blev etableret 1. april 2006 og består af 12 medlemmer.

Handicaprådets formål og opgaver er bl.a.

  • at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål.
  • at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet, der vedrører borgere med handicap.
  • at tage kontakt med andre, herunder andre Handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Handicaprådet behandler ikke spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Høring

Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for kommunens borgere med handicap.

Medlemmer

6 medlemmer er udpeget af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

Anne Line Bæk Søgaard – formand
Mobil 25 13 19 00
Mail: anneline@baeksoegaard.dk
Autismeforeningen

Ingrid Rasmussen
Mikael Rosenkilde
Kris Kristensen
Flemming Frederiksen
Lene Møller Nielsen

6 medlemmer er udpeget af og blandt Byrådets medlemmer 

Ib W. Jensen
Rie Nielsen
Berit Schaldemose
Poul-Erik Svendsen
Jens Henrik W. Thuelsen Dahl
Jeanette Sandberg

Se medlemmers adresser og stedfortrædere

Byrådssekretariatet

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links