Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Tommerup Motocross- og Speedwayklub. Afgørelse om ikke- godkendelsespligtig ændring

Tommerup Motocross- og Speedwayklub. Afgørelse om ikke- godkendelsespligtig ændring

Tommerup Motocross- og Speedwayklub, CVR 30402324, ønsker at nedlægge speedwaybanen og ombygge motocrossbanen.

Assens Kommune har vurderet, at ændringen kan rummes i den eksisterende miljøgodkendelse, da der ikke vil være en merbelastning af omgivelserne.

Afgørelsen er meddelt og offentliggjort den 21. marts 2024. Afgørelsen kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på Nævnenes Hus hjemmeside samt på www.borger.dk og www.virk.dk .

Klagen skal være indgivet senest den 18. april 2024.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links