Skip til hoved indholdet

Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren jord ved terrænregulering på Møllebakken 56A og Tværvej 13, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren jord ved terrænregulering på Matr. nr. 18ae og 19bg Tommerup By, henholdsvis beliggende Møllebakken 56A og Tværvej 13, 5690 Tommerup.

Miljøgodkendelsen, der omhandler nyttiggørelse af 35.023m3 ren jord ved terrænregulering af et 5,85 ha vandlidende landbrugsareal, viser at anlægningen kan udføres uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Afgørelserne er meddelt og offentliggjort den 3. juli 2024. Afgørelserne kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på Nævnenes Hus hjemmeside samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være indgivet senest den 31. juli 2024.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links