Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Landzonetilladelse til opførelse af solceller, Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg

Landzonetilladelse til opførelse af solceller, Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af solceller på ejendommen matr. nr. 21c, Magtenbølle By, Vissenbjerg, beliggende Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 16. april 2024 – Klagefrist udløber den 14. maj 2024.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links